Siirry sisältöön

Bytesmängden av vitsvanshjort och rådjur större än tidigare

Jaktperioden för små hjortdjur upphörde i slutet av januari. Den här perioden fälldes 24 773 vitsvanshjortar, 50 dovhjortar, 20 skogsrenar och 4 220 rådjur. Bytesmängden av vitsvanshjort och rådjur ökade jämfört med föregående års siffror, beträffande rådjuret registrerades till och med en rekordartad bytesmängd.

I hela landet fanns omkring 22 800 jaktlicenser för vitsvanshjort för användning och för dovhjort 153 jaktlicenser. Därtill hade man tillstånd att fälla 19 skogsrenar på förekomstområdet vid Suomenselkä. Med en jaktlicens för hjortdjur får man fälla ett vuxet djur eller två kalvar. Rådjur kan jagas utan jaktlicens.

Vitsvanshjorten, ekonomiskt uppskattat Finlands andra mest betydande vilt, vars bytesmängd ökade med över 3 000 djur jämfört med föregående år. Jägarna uppskattar också att stammen har stärkts de senaste åren jämfört mot tidigare. Artens kärnområde har traditionellt varit det fältdominerade sydvästra Finland, men tack vare bland annat de milda vintrarna är hjortstammen under tillväxt också i övriga Finland. De relativt största ökningarna av bytesmängderna skedde redan nu på de s.k. utbredningszonerna. Men fortfarande får man över 85 procent av hela landets bytesmängd av vitsvanshjort i Finlands viltcentrals verksamhetsområden i Nyland, Egentliga Finland, Satakunda och Södra Tavastland.

Tack var viltvårdsåtgärder påträffas dovhjorten som lokala populationer i Nyland, Egentlig Finland och Satakunda. Arten förökar sig långsamt jämfört med många andra hjortdjur, och de lokala stammarna har på många ställen lidit av lodjurens ökande predation. En minskning av bytesmängden kan skönjas.

Endast på särskilda områden i Österbotten och Mellersta Finland fanns jaktlicenser på skogsren att använda. Med de beviljade jaktlicenserna har man strävat till att bland annat minska på åkerskador som orsakas av skogsren.

Också jakten på vårt minsta hjortdjur det vill säga rådjuret upphörde i slutet av januari. Rådjuret är numera befriat från jaktlicens, men det är anmälningsskyldighet för erhållet byte. Under perioden som upphörde fick man en hittills rekordstor bytesmängd av rådjur, 4 220 individer. De kraftigaste rådjursstammarna påträffas i landets västra och sydvästra delar där också bytesmängden är störst. Men om artens spridning talar det faktum att man överallt på Finlands viltcentrals verksamhetsområden har fått rådjur som byte.

Att de små hjortdjursstammarna stärkts på många ställen har också setts i trafiken som en ökning av kollisioner. Reglering av stammarna som sker genom jakten är i nyckelposition då det gäller att stävja antalet kollisioner jämsides med jaktens dimensionering och fördelning.

Bytet regionvis

Regionala tilläggsuppgifter från Finlands viltcentrals regionala kontor, se kontaktuppgifter