Siirry sisältöön

Älgjaktsäsongen inleds under veckoslutet

I stora delar av Finland inleds älg- och hjortjakten den sista lördagen i september det vill säga i år den 27 september. På Norra Lapplands områden inleddes älgjakten redan i början av september. Man uppskattar att över etthundratusen jägare deltar i älgjakten.

Finlands viltcentral beviljade 33 500 älgjaktlicenser för den kommande jaktperioden, vilket är en aning fler än senaste hösten. De senaste åren har man målmedvetet minskat älgstammen och antalet älgar är nu i stora delar av Finland enligt målsättningsnivån. För jakten på vitsvanshjort beviljades 22 800 jaktlicenser det vill säga lite fler än senaste år.

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning fanns det i fjol efter jaktperiodens slut omkring 71 000 älgar kvar och efter vårens kalvningsperiod omkring 112 000. I fjol var älgbytesmängden i Finland omkring 38 000 djur. Den kommande höstens bytesmängd uppskattas bli i samma storleksklass eller en aning större. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

En del av jaktföreningarna och –sällskapen särskilt i Södra Finland flyttar frivilligt fram inledningen av älgjakten till oktober. Då löven fallit från träden är sikten i skogen bättre och vid kallare väder lyckas nerkylningen av bytet lättare. I Norra Finland med de förhållanden som råder där börjar man vanligtvis jaga genast på inledningsdagen.

I Enontekiö, Enare, Muonio och Utsjoki delas älgjakten som startade i början av september in i två perioder. Älgen är fredad 21.9.–10.10. på grund av brunstperiodens topp som infaller under månadsskiftet september-oktober, varefter jakten fortsätter igen 11.10.–30.11.

Rött byts till orange

I den finländska älgjakten inträffar mycket litet olyckor proportionellt sett till antalet utövare och använd tid. Största orsaken till det torde vara, att man hos oss har vid sällskapsjakt i årtionden använt varselklädsel i rött eller orange. I och med den senaste ändringen i förordningen om utrustning som ska användas vid jakt på hjortdjur går nu den tidigare röda färgen på västar, jackor och mössor till historien. Inkommande jaktperiod ska de som deltar i jakt på älg, vitsvanshjort, dovhjort och skogsren använda orangeröd eller orange huvudbonad eller överdrag till huvudbonad och klädesplagg som täcker överkroppen. Färgen ska täcka minst två tredjedelar av den synliga ytan av klädesplagget och huvudbonaden. Kravet gäller inte jägare som jagar i skydd av en konstruktion.

Risken för älgkollisioner ökar på hösten

Bilisterna ska under hösten beakta älgfaran i trafiken. Älgens brunsttid, höstmörkret och älgens förflyttning till vinterbetesområdena ökar betydligt på risken för en älgkollision.

Man ska alltid meddela om en inträffad hjortdjurskollision till nödcentralen, även om djuret fortsätter sin färd efter kollisionen. Nödcentralen alarmerar till platsen, via storviltsassistens-hjälporganisationen (SRVA) som upprättshålls av jaktvårdsföreningarna, sakkunniga spårare till platsen som sköter om de fortsatta åtgärder som situationen kräver.

I Finland inträffar årligen omkring 4000 hjortdjurskollisioner, varav nästan alla orsakar efteråtgärder. Jakten är det viktigaste sättet att reglera hjortdjursbestånden och förebygga hjortdjursolyckor.

Tilläggsuppgifter från Finlands viltcentral:
kommunikationschef Klaus Ekman, tel. 029 431 2103;
Finlands viltcentral regionkontorens jaktchefer, se kontaktuppgifter