Siirry sisältöön

De stamvårdande björnlicenserna har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat stamvårdande dispenser för björn för jaktsäsongen som börjar 20.8. Dispenser beviljades för jakt på 73 björnar. På renskötselområdet sker jakten i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets fastställda kvot. Kvoten där är 42 björnar, varav 30 på det östra renskötselområdet samt 12 på det västra.

På Östra-Finlands etablerade stamskötselområde beviljade Finlands viltcentral dispens för att fälla 49 björnar. Dispensernas tyngdpunkt finns i Norra-Karelen och Sydöstra-Finland där björnstammen är tätare än på det övriga stamskötselområdet. Målsättningen är att på skötselområdet återställa björnarnas antal till samma nivå, som de varit under de senaste åren. Senaste jaktsäsong fälldes 45 björnar på detta område.

På utbredningsområdet beviljade Finlands viltcentral dispens för 18 björnar. Dispenserna är koncentrerade till Mellersta och Sydöstra-Finlands björntätaste områden. Målsättningen är att björnstammen växer måttligt, så att det från området sprider sig individer till områden med lägre stam. På utbredningsområdet fällde man vid föregående jaktsäsong 32 björnar.

I området för stamutveckling dvs. Södra- och Västra Finland beviljade Finlands viltcentral dispenser för att fälla 6 björnar. Jord-och skogsbruksministeriets förordning möjliggör jakt på björn i landskapen Södra och Mellersta Österbotten samt Birkaland. Dispenser har beviljats i de östra delarna av Södra och Mellersta Österbotten samt i Birkalands norra del som tillsammans bildar ett område, där björn ställvis förekommer lika tätt som i Mellersta Finland. Dispensmängden uppskattas att inte märkbart sänka målsatt stamökning och utbredning, men den möjliggör att göra björnar mer skygga för människan samt minska konflikter i området. På området för stamutveckling fällde man föregående jaktsäsong 9 björnar.

I renskötselområdets kvot inträffade ingen förändring. Föregående jaktsäsong fick man som byte i det östra renskötselområdet 27 björnar och i det västra 12 björnar. Skador som björnen förorsakar drabbar till största delen rennäringen, därför försöker man att genom jakt minska björnskadorna för rennäringen.

Dispenser för björnjakt 2014

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi