Siirry sisältöön

Karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat 20.8. alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupia myönnettiin yhteensä 73 karhun metsästykseen. Poronhoitoalueella karhun pyynti tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön asettamin kiintiöin. Kiintiö on yhteensä 42 karhua, josta itäiselle poronhoitoalueelle on asetettu 30 ja läntiselle 12 karhun kiintiö.

Itä-Suomen vakiintuneen karhukannan hoitoalueella Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 49 karhun metsästämiseen. Poikkeuslupia on painotettu Pohjois-Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen, joissa karhukanta on tiheämpi kuin muualla hoitoalueella. Tavoitteena on palauttaa hoitoalueen karhujen määrä samalle tasolle, jolla se on ollut parin viime vuoden aikana. Viime metsästyskaudella tältä alueelta saatiin saaliiksi 45 karhua.

Levittäytymisvyöhykkeellä Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 18 karhun metsästykseen. Poikkeuslupia on kohdennettu Keski- ja Kaakkois-Suomen karhutihentymäalueille. Tavoitteena on, että karhukanta kasvaa maltillisesti, jotta alueelta siirtyisi yksilöitä myös harvemman kannan alueille. Levittäytymisvyöhykkeeltä saatiin saaliiksi viime metsästyskaudella 32 karhua.

Kehittyvän kannan hoitoalueelle eli Etelä- ja Länsi-Suomeen Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 6 karhun metsästämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön asetus mahdollistaa karhun metsästyksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan maakunnissa. Poikkeusluvat on myönnetty Etelä- ja Keski-Pohjanmaan itäosien ja Pirkanmaan pohjoisosien muodostamalle alueelle, jossa karhuja esiintyy paikoin yhtä runsaasti kuin Keski-Suomen alueella. Tämän lupamäärän ei arvioida hidastavan merkittävästi tavoiteltua kannan kasvua ja levittäytymistä, mutta se mahdollistaa karhun ihmisarkuuden lisäämisen ja konfliktien vähentämisen alueella. Kehittyvän kannan hoitoalueella saatiin saaliiksi viime metsästyskaudella 9 karhua.

Poronhoitoalueen kiintiöissä ei tapahtunut muutosta. Viime metsästyskaudella itäiseltä poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi 27 karhua ja läntiseltä 12 karhua. Karhun aiheuttamista vahingoista suurin osa aiheutuu porotaloudelle, joten metsästyksen avulla pyritään vähentämään karhun porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat alueittain

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi