Siirry sisältöön

Karhunmetsästys alkaa poronhoitoalueella

Poronhoitoalueella saa kaataa maa- ja metsätalousministeriön kiintiöasetuksen nojalla enintään 42 karhua, joista 12 läntisellä ja 30 itäisellä poronhoitoalueella. Viime vuonna saaliiksi saatiin läntisellä poronhoitoalueella 12 ja itäisellä poronhoitoalueella 27 karhua. Karhunmetsästys alkaa keskiviikkona 20.8.2014. 

Metsästysvuoden 2014‒2015 kokonaiskiintiö Suomessa on 115 karhua, joista niin sanotuin kannanhoidollisin poikkeusluvin saa kaataa poronhoitoalueen eteläpuolella enintään 73 karhua ja poronhoitoalueella keskeytysmetsästyksessä 42 karhua. Näiden lupien lisäksi Suomen riistakeskus voi myöntää tarkkaa harkintaa käyttäen poikkeuslupia vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien karhujen kaatamiseen. Vahinkoperusteisten lupien määrää ei ole rajoitettu.

Karhua voidaan poronhoitoalueella metsästää asetuksen mukaisen kiintiön nojalla lokakuun loppuun asti tai niin kauan kuin kiintiötä on jäljellä. Jokaisesta saaliiksi saadusta karhusta on välittömästi ilmoitettava Suomen riistakeskukselle soittamalla karhupuhelimeen, jonka numero on 029 431 2500. Karhupuhelimesta voi myös kuunnella päivittäisen karhunpyyntikiintiön tilanteen poronhoitoalueella. Tilannetta päivitetään niin ikään Suomen riistakeskuksen internetsivuilla osoitteessa www.riista.fi. Karhunmetsästäjät voivat jättää saalisilmoituksen kaadetusta karhusta nyt myös sähköisesti riistakeskuksen ylläpitämässä Oma riista -palvelussa osoitteessa oma.riista.fi.

Jos poronhoitoalueen kiintiö läntisen tai itäisen poronhoitoalueen osalta täyttyy, metsästys kyseisellä alueella keskeytetään Suomen riistakeskuksen määräyksellä. Karhunpyyntiin osallistuvien tulee siten seurata kiintiötilannetta karhupuhelimesta tai internetsivuilta. Alueellisen kiintiön mahdollisesta täyttymisestä tiedotetaan myös lehtien ja radion välityksellä.

Poronhoitoalueen eteläpuolella suurin osa kannanhoidollisesta kiintiöstä (enintään 49 karhua) pyydetään Itä-Suomen vakiintuneen kannan hoitoalueelta. Lännempää levittäytymisvyöhykkeeltä voidaan kaataa enintään 18 karhua ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnista kehittyvän kannan alueelta kuusi karhua. Suomen karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteena on karhukannan tasaisempi jakautuminen ja levittäytyminen myös läntiseen Suomeen. Hoitosuunnitelmassa ei ole asetettu kasvutavoitetta poronhoitoalueen karhukannalle.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Suomessa asustaa ennen keskiviikkona alkavaa metsästyskautta yhteensä 1 140‒1 270 yli vuoden ikäistä karhua, joista 240‒290 poronhoitoalueella. Vuoden 2014 pentutuotoksi RKTL on arvioinut koko maahan yhteensä 265 karhunpentua, joista poronhoitoalueella arvioidaan syntyneen 70. Poronhoitoalueen karhukanta on pentuehavaintojen perusteella edelleen painottunut itärajan tuntumaan ja merkittävä osuus rajan pinnassa kesänsä viettävistä karhuista vaeltaa syksyn mittaan talviunille Venäjän puolelle.

Lisätietoja

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija (Toimivapaalla)
  • Raportointi, pyynti- ja poikkeuslupatilastot, suurpedot, majavat, poronhoitoalue
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.