Siirry sisältöön

Björnjakten börjar på renskötselområdena

På renskötselområdena får fällas högst 42 björnar med stöd av jord- och skogsbruksministeriets kvotförordning, varav 12 på det västra och 30 på det östra renskötselområdet. Som byte fick man ifjol 12 björnar på det västra renskötselområdet och 27 björnar på det östra renskötselområdet. Björnjakten börjar onsdagen 20.8.

Den totala kvoten i Finland för jaktåret 2014-2015 är 115 björnar, varav man får fälla högst 73 björnar söder om renskötselområdena med stöd av de så kallade dispenserna i stamförvaltnings-syfte och med avlysningsjakten inom renskötselområdet 42 björnar. Förutom dessa licenser kan Finlands viltcentral bevilja dispens efter noggrant övervägande för att fälla björn som orsakar skada eller utgör hot. Antalet dispenser på skadegrund är inte begränsade.

Björn kan på renskötselområde jagas med stöd av kvoten enligt förordningen till slutet av oktober eller så länge som det finns kvar av kvoten i oktober. För varje björn som fåtts som byte ska det omedelbart meddelas till Finlands viltcentral genom att ringa till björntelefonen, vars nummer är 029 431 2500. Via björntelefonen kan man också lyssna till hur situationen är gällande den dagliga björnfångstkvoten på renskötselområdet. Situationen uppdateras på Finlands viltcentrals internetsidor på adressen www.riista.fi . Björnjägare kan nu också lämna sitt bytesmeddelande över fällda björnar elektroniskt till Oma riista –tjänsten som upprätthålls av viltcentralen på adressen oma.riista.fi

Om kvoten för det västra eller östra renskötselområdet fylls, avbryts jakten på i frågavarande område genom påbud av Finlands viltcentral. De som deltar i björnjakten skall sålunda följa med kvotsituationen via björntelefonen eller via internetsidan. Via tidningar och radio informeras också då den regionala kvoten eventuellt har fyllts.
På den södra sidan av renskötselområdet på den etablerade stammens förvaltningsområde i Östra Finland jagas största delen av kvoten i stamförvaltningssyfte (högst 49 björnar). Mer västerut inom utbredningszonen kan man fälla högst 18 björnar och sex björnar i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Birkkaland med stam under utveckling. Målsättningen i förvaltnings-planen för Finlands björnsstam är en jämnare fördelning och utbredning av björnstammen också till västra Finland. I förvaltningsplanen har man inte fastställt någon tillväxtmålsättning för björnstammen på renskötselområdena.

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet finns det i Finland före jaktperioden inleds på onsdagen totalt 1 140-1 270 över ettåriga björnar, varav 204-290 inom renskötselområdet. VFFI har uppskattat reproduktionen år 2014 i hela landet till totalt 264 björnungar, varav det uppskattnings-vis föds 70 inom renskötselområdet. Renskötselområdets björnstam är, utgående från gjorda observationer av ungar, fortsättningsvis koncentrerad till närheten av östgränsen och en betydande del av björnarna som tillbringar sommaren vid gränsen vandrar under hösten till Ryska sidan för att gå i vinteride.

Extra information

Norberg, Harri

  • Specialplanerare (Tjänstledighet)
  • Rapportering, avskjutnings- och dispensstatistik, stora rovdjur, bävrar, renskötselområdet
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.