Siirry sisältöön

Färre björnar får fällas än i fjol

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en jaktkvot på 115 björnar för nästa jaktår, vilket är 17 björnar färre än i fjol. Vid reglering av björnpopulationen tillämpas beskattningsprognoser som arbetas fram av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI). Förslaget bygger på förvaltningsplanen för björn som fastställdes år 2007.

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har vi minst 1 405–1 535 björnar i Finland. Uppskattningen från i fjol var 1 560–1 680 björnar. Populationen har minskat i synnerhet i Mellersta och Västra Finland, medan i Östra Finland ses en liten ökning.

Den planerade kvoten innebär en beskattning av populationen med 7,8 procent. Efter jakten är populationen således stabil eller växer en aning. Björn hör till de strikt skyddade arterna, jakten regleras genom EU:s habitatdirektiv. I Finland är populationen tillräckligt stor för att den kan regleras med hjälp av stamförvaltningsmässig jakt i enlighet med förvaltningsplanen.

Jaktkvoterna fastställs utgående från att björnar ska förekomma i lämpliga levnadsmiljöer och jämt över hela landet. Då utsätter man inte något område för ett orimligt tryck. Samtidigt vill man minska björnskador. De flesta skadorna drabbar renskötseln. I fjol hittades 589 björndödade renar.

Östra Finland får flest jaktlicenser. Populationen i det etablerade stamförvaltningsområdet visar en liten ökning, varför förslaget är 49 björnar. I utbredningszonen har populationen gått ner, varför man föreslår en kvot på 18 björnar. Förvaltningsområdet för populationer under utveckling i Västra Finland får en kvot på sex björnar. För renskötselområdet föreslås en kvot på sammanlagt 42 björnar, det östra området får en kvot på 30 björnar och det västra en på 12 björnar.

Utöver dessa licenser får Finlands viltcentral efter noggrant övervägande bevilja dispenser för jakt på björnar som orsakar skada eller medför risk för hot. Antalet skadebaserade tillstånd är inte begränsat.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst