Siirry sisältöön

Vinterföda åt små hjortdjur

I delar av Finland har det till årstiden sett kommit rikligt med snö. Den snabba ökningen av snö kan orsaka problem för vitsvanshjortar och rådjur. Med stödutfodring kan man underlätta för dem att överleva vintern.

Den bästa situationen har de djur, som fått stödutfodring redan från början av hösten och har hunnit vänja sig vid kraftigare föda. Om en individ som huvudsakligen har livnärt sig på risvegetation förirrar sig till en havre-utfodringsautomat kan den till och med dö, för att matsmältningssystemet inte vant sig vid föda som innehåller mycket kolhydrater. Om det inte finns någon föda alls, då dör individen garanterat.

Man kan nog ändå börja med utfodring, men det är skäl att vara mycket måttlig med den. I början ska födan som erbjuds vara lättare till exempel klöverhöblandning eller ensilage. Man kan om man vill blanda salt i höet. Då djuren har vant sig vid den här lättare födan, kan man bjuda rotfrukter åt dem. Man ska inte föra ut för mycket på en gång till utfodringsplatsen, utan låta djuren vänja sig vid mer kolhydratrik föda lite åt gången. Rotfrukterna kan du lägga på snön, där kan djuren lätt söka den föda den vill ha. Man måste lite flytta på utfodringsplatsen, så att inte födan kontamineras med avföring. Slutligen kan man införa havre till födan. Det är ändå skäl till att det hela tiden borde finnas tillgång till rotfrukter, för djuren får även vätska från dem.

– Alltid då man börjar en utfodring, måste man hålla på ända fram till våren. Annars kan djur som vant sig vid en god och säker tillgång på föda dö om tillgången plötsligt tar slut, säger Eerojuhani Laine, planerare vid Finlands viltcentral.

Det lönar sig att placera utfodringen på en plats, där rådjur och vitsvanshjort naturligt uppehåller sig. På områden med tjockt snötäcke underlättar stigar, trampade med snöskoter eller traktor, för djuren att röra sig längs med och försvårar predationsförsök av lodjur som råkat komma till platsen.

Man behöver alltid markägarens tillstånd för en utfodringsplats. Utfodringen får inte placeras i närheten av livligt trafikerade vägar. Särskilt inte på sätt att djuren från sin daglega måste korsa en väg för att komma till utfodringen. Vinterutfodringen kan ha stor betydelse för djurens dödlighet, som ökning eller minskning av kollisioner och naturligtvis, som en viktig näringskälla under en vinter då snötäcket är tjockt.

Extra information

Laine, Eerojuhani

  • Viltplanerare
  • Utvecklandet av inventeringsmetoder för små hjortdjur
  • +358 (0)29 431 2124
  • eerojuhani.laine@riista.fi