Siirry sisältöön

Två nya dispenser för järv har beviljats

Finlands viltcentral har torsdagen 16.2.2017 ytterligare beviljat, förutom de fyra redan tidigare beviljade dispenserna, två dispenser för fångst av järv som orsakar särskilt betydande skador på renar. Den ena av dispenserna har beviljats till renbeteslaget i Lappland och den andra till Muonio och Näkkilä renbeteslagens gemensamma dispensområde.

Syftet med de beviljade dispenserna är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Snöförhållanden är gynnsamma för järven, och erfarenheter från tidigare år visar att järvarna orsakar många skador under våren. Mycket begränsad dispens har beviljats för de livsmiljöer där järvindividerna har konstaterats orsaka särskilt betydande skada. Den selektiva och begränsade fångst som möjliggjorts överensstämmer med förvaltningsplanen för järvbeståndet.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning anges den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2016–2017 vara åtta järvar. Enligt förordningen kan dispens beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de skador som järven orsakat på renar varit störst. Hittills har man som byte fått två hanjärvar, den ena på renbeteslagets område i Hammastunturi och den andra i Sallivaara.

 

Mer information:

Sami Tossavainen, viltchef, Finlands viltcentral Lappland

tfn 029 431 2304  sami.tossavainen@riista.fi

 

Urpo Kainulainen, viltplanerare, Finlands viltcentral Lappland

tfn 029 431 2252  urpo.kainulainen@riista.fi