Siirry sisältöön

Två dispenser för järvjakt har beviljats till Enontekis

Finlands viltcentral har beviljat dispens åt Käsivarsi renbeteslaget i Enontekis, för att fälla två järvar som orsakar särskilt betydande skador på renar.

Syftet med de beviljade dispenserna är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Snöförhållanden är gynnsamma för järven, och erfarenheter från tidigare år visar att järvarna orsakar många skador under våren. Mycket begränsad dispens har beviljats för de livsmiljöer där järvindividerna har konstaterats orsaka särskilt betydande skada. Den selektiva och begränsade fångst som möjliggjorts överensstämmer med förvaltningsplanen för järvbeståndet.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning anges den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2016–2017 vara åtta järvar. Enligt förordningen kan dispens beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de skador som järven orsakat på renar varit störst.

Med de tidigare beviljade dispenserna har man fått fyra järv hanar som byte, varav två i Enare på Hammastunturi och Sallivaara renbeteslags områden, en i Salla på Norra Salla renbeteslags område och en i Sodankylä på Lapplands renbeteslags område.

Mer information:

Sami Tossavainen, viltchef, Finlands viltcentral Lappland

tfn 029 431 2304  sami.tossavainen@riista.fi

Urpo Kainulainen, viltplanerare, Finlands viltcentral Lappland

tfn 029 431 2252  urpo.kainulainen@riista.fi