Siirry sisältöön

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renar. Bytet fram till mitten av mars blev sex hanar och två honor.

Enligt Naturresursinstitutets undersökningar var de fällda järvhonorna unga individer, som inte har fortplantat sig. Med skadebaserade dispenser fälldes tre järvar i Enontekis, två i Enare och en järv vardera i Sodankylä, Savukoski och Salla.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är den största tillåtna bytesmänden för innevarande jaktår åtta järvar. Enligt ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de skador som järven orsakar på renar är störst.

Enligt Naturresursinstitutets utlåtande i slutet av november uppskattades att 220—250 järvar rörde sig i Finland ifjol. Järven har de senaste åren brett ut sig allt mer i de södra delarna av renskötselområdet och järvspår kan numera påträffas även i de sydligaste delarna av Finland.

 

Mer information:

Sami Tossavainen, viltchef, Finlands viltcentral Lappland

tfn 029 431 2304 sami.tossavainen@riista.fi

Urpo Kainulainen, viltplanerare, Finlands viltcentral Lappland

tfn 029 431 2252 urpo.kainulainen@riista.fi