Siirry sisältöön

Risken nu som störst för fårskador orsakade av varg

I augusti och september är risken för fårskador orsakade av varg som störst. Valpar börjar följa med honorna för att öva sig på jakt, och fjolårsvalparna har stötts bort för att de ska söka sig egna revir. Dessa vargar kan söka lätta byten på betesmarker.

De senaste åren har vargar i Finland dödat 60–160 får om året. Skadeersättningarna som betalats till djurägarna är 25 000–45 000 euro. Majoriteten av skadorna sker på kända vargrevir. Skador kan emellertid inträffa även i andra områden, eftersom vargar som söker egna revir rör sig långa sträckor.

Skador kan förebyggas på många olika sätt, av vilka det vanligaste är rovdjursstängsel med el. Från Finlands viltcentral kan man ansöka om gratis material till rovdjursstängsel. Formulär för ansökan om bidrag till rovdjursstängsel finns på Finlands viltcentrals webbplats. Andra förebyggande åtgärder är till exempel elledningar som sätts på stängsel, boskapsvaktande hundar, flagglinor samt fördrivning med ljus och ljud, som t.ex. att på betesmarken placera en radio som är inställd på en talkanal. Om man känner till att det rör sig varg i området, är det skäl att om möjligt ta in djuren till natten eller hålla dem i en separat inhägnad nattetid.

Information om vargarnas revirområden förra vintern finns i Naturresursinstitutets utlåtande om vargbeståndet i Finland. Information om vargförekomst fås också av det egna områdets rovdjurskontaktperson, som har uppgifter om observationer av stora rovdjur som har gjorts i området.

Om vargarna orsakar skador, är det skäl att genast kontakta rovdjurskontaktpersonen. Kontaktuppgifterna finns på Finlands viltcentrals webbplats. Anmälningar om skador som rovdjur orsakat på odlingar, djur eller lösöre ska göras omedelbart till ortens landsbygdsnäringsmyndighet, som granskar skadorna. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Landsbygdsverket betalar skadeersättningar med anslag som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet. För att skadorna ska registreras, rekommenderas att man lämnar in skadeanmälan även om man inte har för avsikt att ansöka om ersättning.

Tilläggsuppgifter om metoder för skydd av hus- och produktionsdjur finns till exempel i handböckerna nedan:

Opas koti- jatuotantoelänten-suojausmenetelmistä.pdf

Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille.pdf

Kontaktuppgifter till rovdjurskontaktpersonerna