Siirry sisältöön

Östersjövikarsäljakten 2016-2017

Jakten på östersjövikare med stöd av Finlands viltcentral beviljade jaktlicenser och  begränsad fångstkvot om tvåhundra individer fastställd av jord-och skogsbruksministeriet för jaktåret 2016-2017 lyckades bra trots en blåsig vår.

Under jaktperioden som upphörde sista maj fick jägarna 199 östersjövikarsälar som byte (motsvarande fälldes föregående jaktår 95 st.). Före år 2015 var jakt på östersjövikare möjligt endast med dispens på grund av skador. Jakttiden på östersjövikare under innevarande jaktår var 1.9.2016-15.10.2016 och 16.4.2017-31.5.2017.

Östersjövikaren fick jagas med stöd av jaktlicens fram till år 1988 då vikaren fridlystes helt på grund av att stammen minskade. Därefter har dess hälsotillstånd avsevärt förbättrats och stammen har stadigt ökat.

I Finland får östersjövikarsälen jagas med jaktlicens med stöd av en regional kvot som årligen fastställs av jord-och skogsbruksministeriet. Kvoten för innevarande jaktår (1.8.2016-31.7.2017) uppgick till tvåhundra stycken inom Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde, som är beläget i det Finska havsområdet mellan Kristinestad i söder och upp till Torneå i norr. Stamskötselområdena i Finland har fastställts år 2007 i den av jord-och skogsbruksministeriets uppgjorda förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar. Jaktlicens på vikarsäl beviljades inte ytterom Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Östersjövikarens antal uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå då den totala stammen redan sommaren 2015 översteg 20 000 individer. Östersjövikarsälstammen har utvecklats enligt förvaltningsplanen och i nuläget förekommer största delen av östersjövikarsälstammen i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Uppföljningen av sälstammar är Naturresursinstitutets uppgift. På sommaren 2017 ger Naturresursinstitutet en ny uppskattning av sälstammarna.

Tilläggsuppgifter

Stefan Pellas, jaktchef, Finlands viltcentral

029 431 2311, stefan.pellas@riista.fi