Siirry sisältöön

Östersjövikarsäljakten börjar

Jaktkvoten på östersjövikare under jaktåret 2017-2018 är 300 sälar. Jakt genomförs med jaktlicens utfärdad av Finlands viltcentral.

I Finland får östersjövikarsäl jagas med jaktlicens utfärdad av Finlands viltcentral med en årligt begränsad fångstkvot fastställd av Jord- och skogsbruksministeriet. Nuvarande jaktårs kvot är trehundra individer i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde (stamskötselområdet är det Finska havsområdet mellan Kristinestad i söder upp till Torneå i norr), stamskötselområdena i Finland har fastställts år 2007 i den av Jord och skogsbruksministeriets uppgjorda förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar. Målsättningen med licensjakten är att förhindra och minska skador som östersjövikarsälen förorsakar fiskare och fiskeuppfödning.

Säljakt är en uppskattad jaktform. Östersjövikaren fick jagas med jaktlicens fram till år 1988 då vikaren fridlystes helt på grund av att stammen minskade. Därefter har dess hälsotillstånd förbättrats avsevärt och stammen har ökat stadigt.

Östersjövikarens antal uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå då den totala stammen översteg 20 000 individer sommaren 2015. Östersjövikarsälstammen har utvecklats enligt förvaltningsplanen och i nuläget förekommer östersjövikarsäl till huvuddelen i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Uppföljning av sälstammar är Naturresursinstitutets uppgift. Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av östersjövikarsälstammen på sommaren 2018.

Under fjolårets jaktperiod på östersjövikarsäl som upphörde sista maj fick man med jaktlicenser beviljade av Finlands viltcentral som byte 199 st. östersjövikarsälar. Jaktlicens på östersjövikarsäl beviljades inte ytterom Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Östersjövikarens jakttid är för närvarande 1.9.2017–15.10.2017 och 16.4.2018–31.5.2018.

Tilläggsuppgifter: Stefan Pellas, jaktchef Finlands viltcentral
029 431 2311, stefan.pellas@riista.fi