Siirry sisältöön

Kvoterna för jakt på lodjur fastställda

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag kvoterna för jakt på lodjur för det pågående jaktåret. Kvoterna slogs fast för två stamförvaltningsområden som är renskötselområdet och övriga Finland. Dessa områden anges i förvaltningsplanen för lodjur.

I stamförvaltningsområdet för övriga Finland får fällas högst 503 lodjur. I fjol var kvoten 549. Lodjurpopulationen varierar stort inom området. I väst har den växt påtagligt, medan i öst har minskningen avtagit. Det gjordes en ny områdesindelning för att rikta jakten till de västra delarna där kvoten är 275 lodjur. I öst får man fälla 228 djur.

Man har tagit hänsyn till att effekterna av jakten i vintras syns med 3-5 års dröjsmål. I fjol fälldes 493 lodjur och om årets hela kvot uppfylls hålls fångstmängden i övriga Finland på samma nivå som i fjol.

För renskötselområdet föreslås inte några största tillåtna fångstmängder eftersom uppskattningen av populationens storlek inte är lika tillförlitlig som för landets övriga delar. I renskötselområdet lever endast ca fem procent av lodjuren. Ändringen beskattar inte populationen mer än tidigare eftersom kvoten inte uppfyllts på flera år. I renskötselområdet fälldes i fjol 12 lodjur med stöd av stamförvaltningsmässiga dispenser när kvoten var 40 djur. Antalet dispenser som beviljades på grund av skador var 13.

På 2000-talet skedde det en betydlig förstärkning i populationen. I dag är den så stark att den går att reglera genom stamförvaltningsmässig jakt. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) har vi ca 2 700 – 2 900 över ett år gamla lodjur i vårt land. År 2013 var motsvarande siffror 2 500 – 2 800, vilket innebär att populationen har växt en aning. I renskötselområdet lever 90–145 lodjur, i övriga Finland 2 650 – 2 745. I somras föddes ungefär 500 – 550 kullar, vilket är 30 fler än år 2013.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst