Siirry sisältöön

Lodjursbytet i hela landet 477 individer

Under jaktperioden som upphörde sista februari fick man 477 lodjur som byte. Under föregående jaktperiod blev bytet 505 djur. Lodjuret som förekommer i hela landet är Finlands mest talrika stora rovdjur, och deras antal har vuxit kraftigt under de senaste 10 åren. Viltforskningens senaste stamuppskattning är 2 740 – 2 890 lodjur som är äldre en ett år.

För fångst av lodjur ansöktes det totalt om 1302 dispenser i stamvårdande syfte från Finlands viltcentral. Finlands viltcentralen beviljade sammanlagt 515 dispenser för jakt på lodjur, varav 503 ytterom renskötselområdet.

Utgående från samlade observationer om lodjur och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets kulluppskattning inriktades dispenserna till lodjursområden med tätaste förekomst. Dispensmottagarna rekommenderades att i första hand inrikta jakten på sådan individ som regelbundet rör sig vid potentiellt skadeobjekt eller i närheten av fast bosättning eller orsakar motiverad oro bland lokalbefolkningen.

Med en större dimensionering av bytesmängden har Jord- och skogsbruksministeriet strävat till att begränsa stammens tillväxt och minska antalet lodjur. Med måttskalan hela landet, är målet ändå att lodjursstammen bevaras livskraftig, olägenheter orsakade av lodjur minimeras och lodjursstammen bibehålls människoskygg. Inom renskötselområdet är målet fortfarande att effektivt minska särskilt betydande skador orsakade av lodjuret. Övriga Finlands stamförvaltningsområde har delats i östra och västra delområden. I stamförvaltningsområdet inom västra delområdet är beskattningsnivån större, därför att västra delområdets föryngringspotential har konstaterats vara bättre än den östra.

Uppföljning av lodjurs- och övriga stora rovdjursstammar är Naturresursinstitutets uppgift. Stamuppskattningens grund är stora rovdjursobservationer registrerade av rovdjurskontakt-personerna i Tassu-systemet. Särskilt kullobservationerna är viktiga för uppskattningen av stammen. Man kan meddela lodjursobservationer till stora rovdjurskontaktpersonerna, vars kontaktuppgifter hittas på Finlands viltcentrals hemsidor under Sök kontaktuppgifter.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam på våren. För precisering av stamuppskattningen har det ordnats särskilda lodjursinventeringar tillsammans med viltforskningen. Under innevarande vinter lyckades man bara ordna lodjursinventering i den södra delen av Uleåborg regionkontors område. På övrigt håll blev inventeringarna inte förverkligade på grund av bristen på lämpligt väder.

Lodjursbytet regionkontorsvis

Förfrågningar gällande enskilda områden: Finlands viltcentrals regionkontor

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi