Siirry sisältöön

Kvällarna blir mörkare – risken för älgolyckor växer

Då hösten kommer sätter sig älgarna i rörelse. Trafikanter och övriga som rör sig på vägarna bör vara på sin vakt då det skymmer.

Älgarna rör sig aktivt i gryningen och skymningen. Av den orsaken är det skäl för alla som rör sig på vägarna att var uppmärksam då kvällarna blir mörkare. Särskilt uppmärksam lönar det sig att vara några timmar innan och efter solens ned- och uppgång. Då dimma eller regn minskar sikten, lönar det sig att sänka körhastigheten, så att det blir tillräckligt med tid att reagera om ett djur kommer upp på vägen.

Särskilt under höstarna är älgarnas aktivitet och rörlighet stort. Älgarna rör sig mycket under brunsttiden i september. Ytterligare sätts älgarna alltmer i rörelse av älgjakten som börjar i slutet av september och av älgarnas naturliga vandring till vinterbetesområdena.

Särskilt då man rör sig på älgvarningsområden lönar det sig att aktivt iaktta vägrenarna och sänka körhastigheten. Ett älgvarningsmärke berättar om, att det på området rör sig särskilt mycket älgar och hjortdjur. Om du ser en älg eller hjort på vägen eller i närheten av vägen, måste man sänka hastigheten omedelbart. Det är också bra att komma ihåg, att hjortdjur ofta rör sig i grupper, så efter en individ som redan har korsat vägen kan det ännu komma andra efter.

Kom ihåg att sänka hastigheten även när du kommer till viltolycksplatsen. En särskild storviltsassistens tjänstehjälpsgrupp (SRVA) kan arbeta på plats eller djuret kan fortfarande vara kvar vid kollisionsplatsen.

Det lönar sig för trafikanterna att alltid ha det nya viltolycksmärket med sig i bilen, där finns det instruktioner i händelse av en storviltkollision och som samtidigt är avsett för att markera kollisionsplatsen. Att markera kollisionsplatsen underlättar avsevärt efterutredningen av kollisionen och till exempel eftersöket av ett skadat djur. Viltolycksmärket binds fast på ett synligt ställe vid kollisionsplatsen, som kan upptäckas då man kör med bil. Märket finns för utskrift på Finlands viltcentrals internetsidor.

Skriv ut viltolycksmärket och förvara det i bilen

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024