Siirry sisältöön

Riskfylld årstid i trafiken – vitsvanshjortarna i farten

I samband med inledningen av älgjakten uppmanades trafikanterna att fästa uppmärksamhet vid eventuella älgar som flackar omkring i trafiken. Vart efter hösten framskrider ökar också vitsvanshjortarnas vandringar. Bästa sättet att undvika en hjortkollision är att hålla en tillräckligt låg körhastighet.

Risken för hjortkollision är störst i november, då vitsvanshjortens brunst är på topp. Vanligtvis sätter hjortarna sig i rörelse då kvällen börjar skymma, varvid också arbetsresetrafiken är som livligast i slutet av hösten.

Vitsvanshjorten trivs bra i södra och sydvästra Finland, där det vanligen är litet snö och det finns rikligt med åkerfältlandskap som arten föredrar. Arten håller dock på att kraftigt breda ut sig också till övriga Finland. Bland annat tack vare de milda vintrarna har hjortstammen blivit starkare på många platser. Det skjuts över 20 0000 vitsvanshjort individer per år, och i sydvästra Finland är arten redan lika viktig eller till och med viktigare som bytesdjur än älgen.

Särskilt hjortbockarna rör sig mycket i slutet av hösten då de letar efter honor som är brunstiga. Kalvarna som föddes under våren är redan stora och rör sig med de fullvuxna. Vitsvanshjortstammens storlek är i början av jaktperioden stor och stammen regleras genom jakten. Ställvis har vitsvanshjortbeståndet växt sig för stort trots jakten, vilket också syns i antalet kollisioner.

Fastän jaktperioden pågår ända till januari, rekommenderar Finlands viltcentral, att man på områden med täta hjortstammar aktivt skulle jaga vitsvanshjort redan i oktober framförallt i närheten av stora vägar. Varje i början av perioden fälld hjort minskar kollisionsrisken under den värsta kollisionstiden i november. Att inrikta jakten ännu mera än tidigare på fullvuxna honor hjälper också till att kontrollera stammens tillväxt.

För trafikanterna är det bästa sättet att minska risken för en hjortkollision att ha en tillräckligt låg hastighet, så att då man kör hinner upptäcka eventuella djur som rusar upp på vägen och vid behov bromsa. Särskilt viktigt är det här då man kör under morgon- och kvällsskymning samt speciellt vid de vägavsnitt, som har trafikmärken som varnar för hjortdjur. Varningsmärken sätts på sådana vägavsnitt, i vars närhet man vet att hjortdjur rör sig och där det har skett olyckor.

Extra information

Impola, Antti

  • Jaktchef, Satakunda
  • Viltråden
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi