Siirry sisältöön

Jakten i stamvårdande syfte på varg startar i januari

Finlands viltcentral har beviljat 46 dispenser för jakt i stamvårdande syfte på varg. Dispensantalet ökade från i fjol med 22 dispenser. Det är möjligt att påbörja jakten på varg 23 januari 2016.

Dispenser för jakt på varg i stamvårdande syfte har beviljats. Dispenserna har, i enlighet med den fastställda förvaltningsplanen för varg och av Jord- och skogsbruksministeriet givna förordningen, inriktats till vargflockar som uppfyller de ställda kriterierna för jakt i stamvårdande syfte i fråga om vitalitet, beständighet och hållbarhet. Därtill kan jakten i stamvårdande syfte inriktas till individernas utbredningsområde där det konstaterats att de orsakat skada och problem.

Jakten på varg börjar 23 januari och dispenserna är i kraft ända till 21 februari. Det rekommenderas att fångsten inriktas på unga individer som orsakar olägenhet. Jakten är ledd, och högst 50 jägare får delta samtidigt per vargrevir. Beträffande jaktens begynnelsetidpunkt har beaktats den till besluten hörande besvärstiden om 30 dygn. I fjol besvärade man sig över alla de av viltcentralen gjorda positiva stamvårdande vargbesluten.

Dispensbesluten grundar sig på viltskaderegistret samt registrerade och kontrollerade vargobservationer i Tassu-systemet. Besluten är offentliga och de har sänts elektroniskt till sakägarna bland intresseaktörerna. Besluten finns att läsa efter tre dagar från beslutsögonblicket på den offentliga suurpetopoikkeusluvat.riista.fi-sidan.

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det i Finland för tillfället finns 34–38 vargflockar. I januari 2015 Luke uppskattade att det fanns 35 flockar och antalsuppskattningen senaste vår var 220–245 vargar. I februari 2014 var uppskattningen 24 flockar och antalsuppskattningen 140–155 vargar. Under det första försöksåret med stamvårdande jakt fälldes 17 vargar.

Stamvårdande jakt är i enlighet med förvaltningsplanen för varg ett två årigt försök, med vars hjälp man söker information om jaktens effekter på flockens livskraft och vargens beteende samt medborgarnas attityder.

stamvårdande dispenser 2016 (tabell)

 

Regionala tilläggsuppgifter från jaktcheferna

Dispenser för stora rovdjur

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi