Siirry sisältöön

Jakt på varg i stamvårdande syfte börjar

Lördagen den 23 januari 2016 börjar det andra försöksåret med jakt på varg i stamvårdande syfte. Finlands viltcentral beviljade 46 dispenser för fångst av varg. Jakttiden pågår ända till den 21 februari.

I januari i fjol godkände Jord- och skogsbruksministeriet den förnyade förvaltningsplanen för varg, i vilken det presenterades ett tvåårigt försök med jakt på varg i stamvårdande syfte. Förra året fälldes 17 vargar med stöd av dispenser i stamvårdande syfte. Det anfördes besvär mot alla dispensbeslut till de regionala förvaltningsdomstolarna, och några av dispenserna belades med verkställighetsförbud. Alla hittills behandlade besvär har förkastats.

Också i år har man anfört besvär mot alla positiva dispensbeslut. Verkställighetsförbud har inte fastställts.

Man kan följa med hur jakten på varg i stamvårdande syfte framskrider nästan i realtid via Finlands viltcentrals bytesuppföljningssida. Om fällning av byte skall meddelas till Finlands viltcentral senast den första vardagen efter att bytet har fällts via Oma riista -tjänstens ärendehantering.

Det rekommenderas i enlighet med fastställda riktlinjer att jakten inriktas på unga vargindivider som orsakar olägenhet eller skada. Jakten är ledd, och högst 50 jägare per vargrevir får delta i jakten samtidigt.

 

Oma riista -tjänsten

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi