Siirry sisältöön

Det får fällas 46 vargar i vinter

Jord- och skogsbruksministeriet tillåter att det fälls 46 vargar i stamvårdande syfte i vinter. Ministeriet beslutade utifrån Naturresursinstitutets preciserade bedömning av flockarna höja kvoten med sju vargar jämfört med antalet enligt det förslag som har varit ute på remiss.

Enligt en färsk bedömning från Naturresursinstitutet finns det ca 34–38 flockar i Finland. I januari bedömde Naturresursinstitutet att det fanns 35 vargflockar, således har antalet vargflockar förblivit oförändrat eller ökat.

Stamvårdande dispens beviljas av Finlands viltcentral. Det rekommenderas att dispenserna gäller unga vargar som orsakar olägenhet eller skada. En förutsättning för att dispens ska beviljas är alltid att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Beslutet får inte riskera målet om en gynnsam skyddsnivå.

Människor som bor i vargområdena har upplevt att de inte har några möjligheter att ingripa när det gäller vargar som orsakar problem. I den nya förvaltningsplanen för varg finns 59 olika åtgärder och 9 konkreta projekt med vilka avsikten är att hitta nya lösningsmodeller för att hantera de mest största smärtpunkterna i vargkonflikten. Försöket med stamvårdande jakt är ett av förvaltningsplanens viktigaste projekt, med vilket avsikten är att ta fram ett lagligt tillvägagångssätt för att vidta åtgärder mot individer som orsakar olägenhet eller skada och på det sättet förhindra att vargar dödas olagligt. Projektets andra försöksår pågår nu. Under perioden följer man noga hur jakten påverkar vargstammen och människornas inställning till vargarna. Förutom vid den stamvårdande jakten får vargar fällas med skaderelaterad dispens som beviljas av Finlands viltcentral eller på polisens order.

Målen för vården av vargstammen sätts särskilt för varje enskilt vargrevir. På det sättet får man de lokala aktörerna bättre med i planeringen av vården av vargstammen. Skyddet av vargstammen lyckas bara om behoven hos de människor som bor inom reviret beaktas.

Stamvårdande dispens beviljas av Finlands viltcentral. De beviljas i begränsad omfattning endast för etablerade vargrevir med reproducerande vargar. Under det första försöksåret beviljades det i regel en stamvårdande dispens per vargrevir, men Finlands viltcentral kan nu enligt eget övervägande besluta även om fler dispenser. Till exempel för områden med flera livskraftiga flockar nära varandra eller där flocken är stor, kan det beviljas fler dispenser. Det rekommenderas att dispenserna gäller unga vargar som orsakar olägenhet eller skada. En dispens kan också gälla ett etablerat par, om individerna har orsakat stora skador.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2015–2016.
Förvaltningsplanen för vargstammen
Ytterligare information om vargar och andra stora rovdjur: suurpedot.fi
Mer information på jord- och skogsbruksministeriet lämnas av
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
konsultativ tjänsteman, Sami Niemi, tfn 0400 238 505