Siirry sisältöön

Suden kannanhoidollinen metsästys käynnistyy tammikuussa

Suomen riistakeskus on myöntänyt 46 poikkeuslupaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Lupamäärä kasvoi 22:lla viime vuodesta. Suden metsästys on mahdollista aloittaa 23. tammikuuta, 2016.

Kannanhoidolliset poikkeusluvat suden metsästykseen on myönnetty. Poikkeuslupia myönnettiin 46 kappaletta, ja ne on kohdennettu vahvistetun susikannan hoitosuunnitelman ja maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaisesti susilaumoihin, jotka täyttävät kannanhoidolliselle metsästykselle asetetut kriteerit elinvoimaisuudesta, pysyvyydestä ja vahvuudesta.  Tämän lisäksi kannanhoidollinen metsästys voidaan kohdentaa todetuille vahinkoa ja haittaa aiheuttavien yksilöiden elinalueille.

Suden metsästys alkaa 23. tammikuuta, ja poikkeusluvat ovat voimassa 21. helmikuuta saakka. Pyynnin suositellaan kohdistuvan nuoriin haittaa tuottaviin yksilöihin. Metsästys on johdettua, ja siihen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää susireviiriä kohti. Metsästyksen aloitusajankohdan osalta on huomioitu päätöksiin liittyvä 30 vuorokauden valitusaika.  Viime vuonna kaikista riistakeskuksen tekemistä myönteisistä kannanhoidollisista susipäätöksistä valitettiin.

Poikkeuslupapäätökset perustuvat riistavahinkorekisteriin sekä Tassu-järjestelmään kirjattuihin ja tarkastettuihin susihavaintoihin. Päätökset ovat julkisia, ja ne on lähetetty sähköisesti tiedoksi asianosaisille sidostahoille. Päätökset ovat luettavissa kolmen päivän kuluttua päätöshetkestä julkiselta suurpetopoikkeusluvat.riista.fi-sivustolta.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomessa olevan tällä hetkellä 34–38 susilaumaa.  Tammikuussa 2015 Luken arvio oli 35 laumaa ja viime kevään määräarvio 220–245 sutta. Vastaavasti helmikuussa 2014 laumoja arvioitiin olevan 24 ja susia 140–155 yksilöä. Ensimmäisenä kokeiluvuonna kannanhoidollisessa metsästyksessä kaadettiin 17 sutta.

Kannanhoidollinen metsästys on suden hoitosuunnitelman mukainen kaksivuotinen kokeilu, jonka avulla haetaan tietoa kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksista lauman elinvoimaisuuteen ja suden käyttäytymiseen sekä kansalaisten asenteisiin.

Suden kannanhoidolliset poikkeusluvat 2015-2016

Suurpetopoikkeusluvat

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä

 

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi