Siirry sisältöön

Jakt på sädgås möjlig i oktober–november i vissa angivna kommuner i Sydöstra Finland och Nyland

Jakten på sädgås startar efter tre års fridlysning i särskilt angivna kommuner i sydöstra delen av Finland. Jaktperioden är 1 oktober–30 november. Med tids- och områdesbegränsningen strävar man efter att inrikta jakten på sädgåsens talrika underart, dvs. tundrasädgåsen.

På det jaktområde som är tillåtet i oktober–november är majoriteten av sädgässen tundrasädgäss, vars totala stam i Europa är tio gånger större än stammen för taigasädgås, och uppgår till cirka 600 000 individer. Sädgåsens båda underarter, dvs. taigasädgås och tundrasädgås, är tillåtet vilt. I jaktsituationer är det svårt att skilja på taiga- och tundrasädgås, och jaktregleringen grundar sig på en strikt tids- och områdesbegränsning. Avsikten med regleringen är att taigasädgås inte ska skjutas i betydande mängder. Jakt på sädgås är fortfarande förbjuden i stora delar av Finland, för att stammen av taigasädgås, och i synnerhet den i Finland häckande stammen, ska stärkas.

Jakt på sädgås är tillåten i följande kommuner: Villmanstrand, Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis, Vederlax, Orimattila, Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila.

Obligatorisk bytesanmälan till Finlands viltcentral

För sädgås som fås som byte görs en officiell anmälan elektroniskt i tjänsten Oma riista https://oma.riista.fi/ eller per e-post på den officiella blanketten som kan skrivas ut på adressen https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/bytesblanketter/. Det rekommenderas att anmälan skickas utan dröjsmål efter att bytet har fåtts, i praktiken inom ett dygn. Den lagstadgade gränsen är sju (7) dygn.  OBS! I tjänsten Oma riista görs 1) bytesregistrering och 2) officiell anmälan utgående från bytesregistreringen. Anmälan görs alltså i två steg.

Skicka en bild av bytet till Naturresursinstitutet

Jägare ombeds skicka bild per e-post på varje fälld sädgås näbb och vinge till adressen hanhi@luke.fi.

Utgående från bilder som tas enligt anvisningarna kan man bedöma underart och ålder med tillräcklig noggrannhet. Anvisningarna finns i tidningen Jägaren 5/2017 på sidan 49 och i presentationen (tyvärr enbart på finska ännu). Avsikten är att utreda andelarna taiga- och tundrasädgås av bytet samt bytets åldersfördelning.

Finlands viltcentral uppmanar jägarna att skicka bilder på alla fällda sädgäss. Viltdata är nyckeln till hållbar jakt och undvikande av onödiga begränsningar. Jägaren ombeds även ge sin egen bedömning av underart i samband med bilden. Tydliga anvisningar för fastställande av underart finns på adressen https://tiedostot.birdlife.fi/maaritys/tundrametsahanhi.pdf (på finska).

Träna dig på artkännedom

I jaktsituationen är identifiering av gässens läten av väldigt stor betydelse. Du kan lyssna på gässens läten till exempel via viltcentralens utbildningsportal. https://koulutus.riista.fi/dreambroker-kategoria/aanet-hanhet/

För identifiering av gäss på basis av färgsättning och silhuett finns ett bra utbildningspaket på sidorna riista.fi. https://riista.fi/julkaisut/lajintunnistusmateriaalit/

 

 Ytterligare information

 Mikko Alhainen, Specialplanerare, Finlands viltcentral

029 431 2401, mikko.alhainen@riista.fi

Erkki Kiukas, Viltchef, Finlands viltcentral

029 431 2221 erkki.kiukas@riista.fi

Visa Eronen, Viltchef, Finlands viltcentral

029 431 2331 visa.eronen@riista.fi