Siirry sisältöön

Jakt på lodjur i stamvårdande syfte börjar

Jakt på lodjur i stamvårdande syfte ytterom renskötselområdet startar i början av december. För jakten behöver man dispens, vilken Finlands viltcentral har beviljat tidigare under hösten.

Till renskötselområdet i Finland södra delen beviljades dispenser sammanlagt för fångst av 497 lodjur, varav 272 till det västra och 225 till det östra delområdet. Med stamreglering strävar man till att hålla lodjursstammen stabil, bevara djurens skygghet för människan och minska på skadorna som orsakas av lodjur.

För att förverkliga stamregleringsmålen bör dispenserna riktas till individer som rör sig i närheten av bebyggelse eller som annars orsakar problem. För att observation av lodjur och en inriktad jakt förutsätter snötäcke, påbörjas jakten på olika tider i olika delar av Finland.

Enligt Naturresursinstitutet (Luke) består Finlands lodjursstam av 2 700-2 795 över ettåriga lodjursindivider. Som stöd för uppskattningen inventeras lodjurskullarna också på Finlands viltcentrals områden i Österbotten, Norra Tavastland, Kust-Österbotten, Nyland och Egentliga Finland också den inkommande vintern. Inventeringen startas områdesvis, då snösituationen är lämplig för det.

Inom renskötselområdet har det varit möjligt att jaga lodjur från och med den 1.10.2015. Finlands viltcentral beviljade i år elva dispenser för jakt i stamvårdande syfte till renskötselområdet.

Jakten på lodjur upphör 29.2.2016 i hela landet.

Bild: Petri Vartiainen / Finlands viltcentral