Siirry sisältöön

Ansökan om dispenser för lodjur börjar

Jakt på lodjur i stamvårdande syfte ytterom renskötselområdet startar i början av december. Man måste ansöka om dispens från Finlands viltcentral för fångst. Dispens för lodjur i stamvårdande syfte skall ansökas senast fredagen 25.9.2015.

I första hand ansöker man om dispens för lodjur elektroniskt på adressen luvat.riista.fi. Autentiseringen gör man med Oma riista -användarkoder eller med bankkoder. Den elektroniska licensansökningstjänsten erbjuder ansökarna många nyttiga egenskaper. Licensansökaren får bland annat en egen sida för sitt bruk, där man förutom att lämna in ansökan kan ha ett arkiv över ansökta licenser samt till dessa givna beslut. Syftet med tjänsten är att underlätta och snabba på licensansökningsprocessen.

Jämsides med den elektroniska licenstjänsten är det fortfarande möjligt att lämna ansökan per e-post eller per brevpost till Finlands viltcentral licensförvaltningens registratorskontor.

Dispens för jakt på lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast till områden med en stark lodjursstammar, vilka fastställts av Naturresursinstitutet på basen av stamuppskattningen. Det är bra för ansökarna att observera, att till samma områden beviljas inte överlappande tillstånd. Finlands viltcentral rekommenderar att man är i kontakt med regionkontoret innan man lämnar in ansökan, där kan man berätta om den aktuella ansökningssituationen.

Det strävas till att dispensbesluten görs senast 23.10., så att de har vunnit laga kraft innan lodjursjakten börjar. Jakten på lodjur ytterom renskötselområdet börjar 1 december och upphör 29 februari.

Elektronisk licensansökningstjänst

Licensförvaltningens registratorskontor
adr. Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors
e-post: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi