Siirry sisältöön

Ilvesten poikkeuslupien haku alkaa

Ilveksen metsästys kannanhoidollisella perusteella poronhoitoalueen ulkopuolella käynnistyy joulukuun alussa. Pyyntiä varten on haettava poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat tulee hakea perjantaihin 25.9.2015 mennessä.

Ilvesten poikkeuslupia haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa luvat.riista.fi. Tunnistaminen tehdään Oma riista -tunnuksilla tai pankkitunnuksilla. Sähköinen lupahakemuspalvelu tarjoaa hakijoille monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Luvanhakija saa muun muassa käyttöönsä oman sivun, jossa voi hakemuksen jättämisen lisäksi pitää arkistoa haetuista luvista sekä niihin annetuista päätöksistä. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa lupahakuprosessia.

Sähköisen lupapalvelun rinnalla on myös edelleen mahdollista jättää hakemus sähköpostitse tai kirjepostitse Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon.

Poikkeuslupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen voidaan myöntää vain vahvan ilveskannan alueille, jotka määrittyvät Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion perusteella. Hakijoiden on hyvä huomata, että samoille alueille ei myönnetä päällekkäisiä lupia. Suomen riistakeskus suosittaa ennen hakemuksen jättämistä olemaan yhteydessä aluetoimistoon, josta voidaan kertoa senhetkinen hakemustilanne.

Poikkeuslupapäätökset pyritään tekemään 23.10. mennessä, jotta ne ovat lainvoimaisia ennen ilvesjahdin alkua. Ilveksen metsästys poronhoitoalueen ulkopuolella alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 29. helmikuuta.

Sähköinen lupahakemuspalvelu

Lupahallintokirjaamo
Osoite: Sompiontie 1, 00730 Helsinki
Sähköposti: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

 

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi