Siirry sisältöön

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys alkaa

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys käynnistyy joulukuun alussa poronhoitoalueen ulkopuolella. Pyyntiin tarvitaan poikkeuslupa, jonka Suomen riistakeskus on myöntänyt aiemmin syksyllä.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 497 ilveksen pyytämiseen, joista 272 läntiselle ja 225 itäiselle osa-alueelle. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja.

Kannansäätelytavoitteiden toteuttamiseksi ilvesten poikkeusluvat tulisi suunnata yksilöihin, jotka liikkuvat lähellä asutusta tai muutoin aiheuttavat ongelmia.  Koska ilvesten tarkkailu ja kohdennettu metsästys edellyttää lumipeitettä, aloitetaan metsästys eri osissa Suomea eri aikoihin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomen ilveskanta on 2700–2795 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kannan arvioinnin tueksi myös tulevana talvena lasketaan ilvespentueita Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Rannikko-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Laskenta käynnistetään alueittain, kun lumitilanne on siihen sopiva.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi tänä vuonna poronhoitoalueelle yksitoista ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa.

Ilveksen metsästys päättyy koko maassa 29.2.2016.

Kuva: Ilveksen jäljet Kiteellä. Petri Vartiainen / Suomen riistakeskus