Siirry sisältöön

Kannanhoidollinen ilveksen metsästyskiintiö 497 yksilöä

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ilveksen saaliskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella saa metsästää kannanhoidollisilla luvilla enintään 497 ilvestä. Poronhoitoalueelle ei esitetä suurinta sallittua saalismäärää lainkaan, sillä kanta-arvio on siellä epäluotettavampi kuin muualla maassa, eikä Luonnonvarakeskuksen (Luke) mallinnus ilveskannan kehittymisestä toimi siellä.

Poronhoitoalueella esiintyy vain noin kolme prosenttia Suomen ilveskannasta, mutta ilveksen aiheuttamat porovahingot ovat edelleen huomattavat. Vuodelta 2014 korvattiin ilveksen aiheuttamia porovahinkoja noin yhden miljoonan euron edestä.

Poronhoitoalueen ulkopuolella eli muun Suomen kannanhoitoalueella saa metsästää kannanhoidollisilla luvilla enintään 497 ilvestä. Viime vuonna kiintiö oli 503. Ilveskannassa on suuria eroja alueen sisällä, minkä johdosta muun Suomen kannanhoitoalue on jaettu kahteen osa-alueeseen. Läntisellä osa-alueella kiintiö on 272 ilvestä ja itäiselle 225 ilvestä. Verotusprosentit ovat melkein samaa tasoa kuin viime vuonna kummallakin alueella.

Lausuntokierroksen esityksestä kiintiötä kasvatettiin itäiselle osa-alueelle kymmenellä luvalla metsäpeuran turvaamiseksi. Uusimmat metsäpeurojen vasaseurannat Kainuussa osoittavat, että panta-aineistosta vain kolmasosa syntyneistä vasoista oli elo-syyskuussa enää hengissä. Lisäksi suurpedot aiheuttavat hävikkiä aikuisille metsäpeuroille, joiden kuolinsyistä noin 60 prosenttia on määritetty suurpetojen osalle. Korotuksen turvin voidaan alueen ilveskantaa pienentää.

Viime vuonna kannanhoidollisilla luvilla saatiin saaliiksi 477 ilvestä, josta muun Suomen kannanhoitoalueella saatiin saaliiksi 468 ilvestä ja poronhoitoalueella 9 ilvestä.
Suomen ilveskanta on vahvistunut huomattavasti 2000-luvulla ja on sillä tasolla, että sitä voidaan säädellä kannanhoidollisella metsästyksellä. Poikkeusluvat ilveksen kannanhoidollisille luville myöntää Suomen riistakeskus.

Yli vuoden ikäisiä ilveksiä on Suomessa noin 2700–2790 Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan. Vuonna 2014 arvio oli 2700–2900 eli kanta on pysynyt ennallaan. Ilveksistä elää poronhoitoalueella 65–85 yksilöä ja muun Suomen kannanhoitoalueella 2635–2710 yksilöä.

Muistio ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2015-2016

Lue alkuperäinen tiedote maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.