Siirry sisältöön

Stamförvaltningsmässig kvot 497 lodjur

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag fångstkvoten för lodjur för den pågående jaktsäsongen. Utanför renskötselområdet får fällas högst 497 lodjur med stöd av förvaltningsmässiga tillstånd. För renskötselområdet föreslås ingen största tillåtna fångstmängd på grund av att uppskattningen av stammens storlek är oförtillitligare än på andra håll i landet. Därför går det inte att tillämpa Naturresursinstitutets modellering för utveckling av stammen där.

I renskötselområdet vistas bara ca tre procent av Finlands lodjur, men skadorna är fortfarande stora. För år 2014 betalades ersättning för skador på ren omkring över en miljon euro. *

Utanför renskötselområdet, dvs. i övriga delar av landet, får fållas högst 497 lodjur. Fjolårets kvot var 503. Stammen varierar stort inom området, varför stamförvaltningsområdet är indelat i två mindre områden. Kvoten för det västra området är 272 och för det östra 225 lodjur. I båda områdena ligger beskattningsprocentsatserna nästan på samma nivå som i fjol.

Till skillnad från förslaget under remissomgången har antalet stamförvaltningsmässiga tillstånd höjts med tio i det östra området. Detta i syfte för att trygga skogsrenstammen. De färskaste uppskattningarna av uppföljningen av skogsrenskalvar i Kajanaland visar att endast en tredje del av de halsbandsförsedda kalvarna var vid liv i augusti-september. Därtill dödar stora rovdjur vuxna skogsrenar, ungefär 60 procent av skogsrenarna var dödade av stora rovdjur. Med hjälp av det högre antalet tillstånd kan områdets lodjurstam reduceras.

I fjol uppgick lodjurfångsten till 477 djur, dvs. 469 fälldes i övriga delar av landet och 9 lodjur i renskötselområdet. Lodjurstammen har blivit mycket starkare på 2000-talet. Nu ligger den på en nivå att den går att regleras genom stamförvaltningsmässig jakt. Dispenserna för denna jakt beviljas av Finlands viltcentral.

Enligt en uppskattning från Naturresursinstitutet finns det nu ca 2 700 – 2 790 över ett år gamla lodjur i Finland. År 2014 var det uppskattade antalet 2 700–2 900, vilket betyder att stammen är lika stor som förut. I renskötselområdet lever 65–85 och i övriga delar av landet 2 635–2 710 lodjur.

Promemoria (på finska)

Läs pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets webbsida.