Siirry sisältöön

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen poronhoitoalueella. Ilvestä voi poikkeusluvilla metsästää lokakuun alusta helmikuun loppuun saakka.

Poikkeuslupia myönnettiin tänä vuonna yhteensä yksitoista kappaletta. Ilveksistä kymmenen voidaan pyydystää Kainuussa ja yksi Koillismaalla. Luonnonvarakeskus on arvioinut, että ennen metsästyskautta poronhoitoalueella on 65–85 ilvestä, jotka ovat yli vuoden vanhoja. Viime metsästyskaudella poronhoitoalueella pyydystettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla yhdeksän ilvestä.

Poikkeuslupia on painotettu poronhoitoalueen eteläosiin ja erityisesti Kainuuseen, koska ilvesten aiheuttamat vahingot porotaloudelle ovat alueella kasvussa. Suomen riistakeskus suosittaa, että pyynti kohdistettaisiin kannanhoidollisessa pyynnissä mahdollisuuksien mukaan poroja tappaviin ilvesyksilöihin.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole rajoittanut poronhoitoalueella poikkeuslupien nojalla saaliiksi saatavien ilvesten määrää.

Poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvilla alkaa 1. joulukuuta ja kestää helmikuun 29. päivään saakka. Suomen riistakeskus päättää poronhoitoalueen ulkopuolisista poikkeusluvista lokakuun lopulla.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi