Siirry sisältöön

Dispenser för lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte inom renskötselområdet. Lodjur kan med stöd av dispenserna jagas från början av oktober till slutet av februari.

I år beviljades sammanlagt elva dispenser. Tio lodjur får fällas i Kajanaland och ett i Koillismaa. Naturresursinstitutet har uppskattat att det inom renskötselområdet före jaktsäsongen finns 65–85 lodjur som är över ett år gamla. Förra jaktsäsongen fälldes nio lodjur inom renskötselområdet med stöd av dispenser i stamvårdande syfte.

Dispenserna har riktats till renskötselområdets södra delar och särskilt till Kajanaland, för att de skador som lodjuren orsakar renhushållningen på området har ökat. Finlands viltcentral rekommenderar att fångsten i stamvårdande syfte i mån av möjlighet inriktas på sådana lodjursindivider som dödar renar.

Jord- och skogsbruksministeriet har inte begränsat antalet lodjur som får fällas med stöd av dispens på renskötselområdet.

Ytterom renskötselområdet börjar jakten på lodjur i stamvårdande syfte med stöd av dispens den 1 december och pågår till och med den 29 februari. I slutet av oktober besluter Finlands viltcentral om dispenserna ytterom renskötselområdet.

 

Regional tilläggsinformation fås av jaktcheferna eller jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare, se kontaktuppgifter.

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi