Siirry sisältöön

Internationella gäster med på jakten

En jägare som kommer till Finland behöver förutom ett ikraftvarande jaktkort även ett jakttillstånd och eventuellt ett skjutprovsintyg samt tillstånd att föra in vapen eller hund i landet. Vid ansökan om tillstånd är det bra om den finländska anordnaren av jakt hjälper sin gäst. Det lönar sig att sköta ärendena i god tid med jaktvårdsföreningens verksamhetsledare.

Varje år kommer ett par tusen utländska jägare till Finland. Det är i synnerhet jakt på vitsvanshjort och älg samt fågeljakt som lockar jagande turister till Finland.

Jaktkort och jakttillstånd är viktiga

Ett finländskt jaktkort kan beviljas en utländsk jägare för ett jaktår åt gången. För att få ett finländskt jaktkort ska den utländska jägaren förete ett i sitt hemland gällande jaktkort eller annan tillförlitlig utredning över att han eller hon har rätt att bedriva jakt i sitt hemland. I annat fall måste även en utländsk jägare avlägga finländsk jägarexamen för att få bedriva jakt i Finland.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare beställer ett jaktkort från jägarregistret åt den gästande jägaren. Till verksamhetsledaren ska företes en kopia på jaktkortet i pappersform eller skannad som bilaga i ett e-postmeddelande eller en tillförlitlig utredning över den utländska personens rätt att bedriva jakt i sitt hemland. Kortet postas från registret till den adress som den sökande har meddelat endast på beställning av verksamhetsledaren.

Den utländska jägaren måste också ha jakttillstånd på något område. Jakttillstånd säljs eller ges av jakträttshavare, som till exempel markägare och jaktföreningar samt för statens områden av Forststyrelsen.

Intyg över skjutprov rekommenderas alltid

En utländsk jägare, som har intyg över skjutprov eller rätt att jaga vilt av motsvarande storlek, får skjuta hjortdjur eller björn med räfflat kulvapen. Det lönar sig alltid för en utländsk jägare att skaffa sig ett finländskt skjutprovsintyg, trots att det inte krävs enligt lag. Intyget underlättar skötseln av ärenden till exempel i situationer med anknytning till jaktövervakning.

Skjutprovsintyget kan skaffas i samband med att det finländska jaktkortet beställs åt den utländska gästen. Till jaktvårdsföreningens verksamhetsledare företes ett gällande intyg över godkänt skjutprov i ett annat land, vid behov med bifogad översättning, eller en utredning om gästens rätt att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland.

Om jägaren inte har ett skjutprovsintyg, eller inte kan förete en giltig utredning, måste han eller hon avlägga ett finländskt skjutprov enligt gällande bestämmelser. Skjutprov anordnas av jaktvårdsföreningarna främst under sommaren och början av hösten. Över godkänt prov får skytten ett intyg som är i kraft tre år från avläggandet av provet.

För deltagare i finländsk älgjakt är ett besök på en skjutbana, inskjutning av vapnen och övning på finländsk älgfigur en nyttig förberedelse inför själva jakten.

För införsel av hundar och vapen i Finland krävs tillstånd

En utländsk jägare kan ha med sig en jakthund eller vapen och patroner. Kraven för införsel beror på från vilket land hunden och vapnet införs. Den som har vapentillstånd i ett nordiskt land eller europeiskt skjutvapenpass kan ta med sig ett vapen, men måste även ha en skriftlig inbjudan av den som anordnar jakten.

Ytterligare information:

Finlands viltcentrals kundtjänst, 029 431 2001, asiakaspalvelu@riista.fi

Kontaktuppgifter till jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare: https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/

Uppdaterade krav beträffande införsel av hundar: https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/

Införsel av och tillstånd för skjutvapen: http://www.poliisi.fi/luvat/euroopan_ampuma-asepassi

Följande jägarexamina och skjutprov: www.tapahtumat.riista.fi

På jakt i Finland – broschyr på fem språk: https://riista.fi/julkaisut/esitteet/