Siirry sisältöön

Hjortdjurslicenser ansöks via e-tjänsten Oma riista

Ansökan om jaktlicens för hjortdjur kan i vår för första gången göras elektroniskt från början till slut via e-tjänsten Oma riista. Den elektroniska ansökningstjänsten som togs i bruk i fjol våras har utvecklats så att den nu är ännu smidigare och mer användarvänlig.

Elektronisk ansökan om jaktlicens för hjortdjur öppnas i Oma riista-tjänsten den 3 april. Ansökningstiden löper ut den 30 april kl. 23:59, varefter det inte längre går att skicka in ansökningar. Licensbesluten kommer till de sökandes kännedom i slutet av juli.

Finlands viltcentrals regionkontor behandlar årligen ett par tusen ansökningar om jaktlicens för hjortdjur. Med elektronisk licensansökan går tolkningen av licensområdeskartor och behandlingen av ansökningarna snabbare. De sökandes arbete underlättas, då licensområdet fastställs och ansökningsuppgifterna fylls i på dator på en och samma plats, i Oma riista-tjänsten. I tjänsten beräknas också licensområdets areal automatiskt. Arbetet med att rita ut ansökningskartan för hand, vilket är arbetskrävande i synnerhet för stora samlicenser, går nu till historien.

De regionala viltråden har, efter att ha hört intressentgrupperna, fastställt målen för älgstammens täthet och struktur, vilka eftersträvas genom jakt enligt beskattningsplanen. Grunden till beskattningsplanen är de uppskattningar av hjortdjursstammarna och reproduktionstal som Naturresursinstitutet har framställt, vilka grundar sig på de observations- och bytesuppgifter som jägarna samlat in under jakten samt ställvis på kompletterande flyginventeringar.

Jaktlicenser för hjortdjur kan fortfarande ansökas även med pappersblankett. Ansökan i pappersformat lämnas in till Finlands viltcentrals regionkontor så att det är framme senast den 30 april. Därtill ska den sökande skicka en kopia av ansökan till den jaktvårdsförening, till vars verksamhetsområde den huvudsakliga delen av det jaktområde som avses i licensansökan hör.

De sökande ska läsa anvisningarna på webbplatsen riista.fi innan ansökan görs.

Tilläggsuppgifter Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna