Siirry sisältöön

Hjort- och rådjursbytet rikligare än tidigare

Jaktperioden på små hjortdjur upphörde i slutet av januari. Som byte fick man rekordartade 32 233 vitsvanshjortar och omkring 7 500 rådjur.

Jämfört med året innan ökade bytet av vitsvanshjort med en femtedel. Det åkerdominerade Sydvästra Finland är artens kärnområde. Man fick över 85 % av bytet på Finlands viltcentrals verksamhetsområden i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta och södra Tavastland. Av de fällda vitsvanshjortarna var 56 procent kalvar och av de fällda fullvuxna djuren var 46 procent kor.

Finlands vitsvanshjortstam uppskattas ha tvådubblats under de senaste tio åren. Även förekomstområdet har utvidgats. År 2016 uppskattade Naturresursinstitutet att beståndet av vitsvanshjort var omkring 70 000 individer.

För jakt på rådjur krävs inte jaktlicens, men man måste meddela om erhållet byte till Finlands viltcentral. Bytesmängden av rådjur vid utgången av jaktperioden var över 50 procent större än under den föregående perioden. Ökningen av bytesmängden är betydande, och indikerar att rådjursstammen blivit starkare. Rådjursstammen har haft nytta av de senaste årens milda vintrar. Landets tätaste rådjursstam påträffas vid sydvästra kustområdet och skärgården, men arten förekommer överallt på Finlands 15 viltcentrals-områden.

De små hjortdjuren är en betydande viltresurs framförallt i södra Finland, som årligen producerar en betydande mängd välsmakande och hälsosamt viltkött. Att bestånden av små hjortdjur vuxit sig starkare har även visat sig i trafiken i form av ett ökat antal kollisioner.

Bytesmängder för rådjur: https://riista.fi/sv/jakt/bytesuppfoljning/regionala-bytesmangder/

Byte av vitsvanshjort, dovhjort och skogsren 2016–2017.

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/