Siirry sisältöön

Forskningen och jägarna utvecklar samarbetet med inventeringarna av viltet

Finlands viltcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har avtalat med Finlands Jägarförbund om att utveckla samarbetet med inventeringarna av viltstammarna. Finlands Jägarförbunds roll är viktig, i synnerhet när det gäller att höja jaktföreningarnas inventeringsaktivitet.

Nätverket av rovdjurskontaktpersoner som året om samlar in observationer av de stora rovdjuren ska byggas ut och göras så täckande som möjligt. Forskningsinstitutet ska förbättra den elektroniska databasen Tassens användbarhet och driftssäkerhet.

De regionala inventeringarna av spår i snö fortsätter för att forskningen ska kunna precisera den beräknade storleken på de stora rovdjurens stammar. Inventeringarna av lodjur görs på landskapsnivå under en enda dag i terrängen och kräver flera tusen medverkande. Här används metoder som VFFI och viltcentralen har utvecklat för många år sedan för de regionala inventeringarna av de stora rovdjuren. De räkningar av spår i snö som gjordes i vintras i bland annat Södra Tavastland och Egentliga Finland visade att lodjursstammen har vuxit mer än vad den tidigare använda inventeringsmetoden angav.

Terränginventeringarna som främst berör lodjuret har gjorts i nio landskap under de två senaste vintrarna. I vinter kommer inventeringen, om snöläget tillåter det, att göras i 4-5 andra landskap. Vid inventeringarna bokförs även observationerna av varg-, björn och järv.

Likaså ska samarbetet intensifieras beträffande uppskattningarna av vargstammens storlek för att nå en ökad öppenhet och ett större inbördes förtroende. Det finns ett behov av att klarlägga antalet flockar och antalet individer i flockarna med avgränsade separata kartläggningar i de trakter där vargläget fortfarande är oklart i början av vintern eller där vargfrågan av någon orsak är särskilt komplicerad.

Finlands viltcentral, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Finlands Jägarförbund önskar även bygga ut nätverket av vilttrianglar. Med dem följer forskningen med hur ett stort antal viltarter utvecklas. Skogshönsen är den viktigaste målgruppen eftersom resultaten från triangelinventeringarna som görs i juli-augusti bildar underlag för dimensioneringen av jakten som börjar i september.

Jägarna ställer upp och sköter inventeringarna som ett frivilligarbete. Parterna hälsar övriga naturvänner och intresserade välkomna att delta i spårräkningarna i snö och övriga inventeringar av viltet.

För ytterligare information:

Ordförande Lauri Kontro, Finlands Jägarförbund, tel. 0400 406 933
Överdirektör Eero Helle, VFFI, tel. 029 532 7240
Direktör Reijo Orava, Finlands viltcentral, tel. 029 431 2101