Siirry sisältöön

En snöfattig vinter försvårade lodjursjakten i Nyland

Under den jaktsäsong som upphörde i slutet av februari blev bytet i Nyland 32 lodjur. Finlands viltcentral beviljade 37 dispenser för lodjur i Nyland. En exceptionell snöfattig vinter försvårade lodjurjakten.

Det beviljades 37 % fler dispenser för jakt på lodjur i Nyland än året innan för den jaktsäsong som upphörde. Bakgrunden till den ökade licensmängden är ökningen i lodjursstammen samt jord- och skogsbruksministeriets förordning för kvoten, som reglerar hela landets största antal av lodjurslicenser. Enligt förordningen ökade största antalet djur som får fällas med 37 % för området söder om renskötselområdet. Målet med den ökade licensmängden är att hejda tillväxten av lodjurstammen, som har pågått i flera år.

Den exceptionellt snöfattiga vintern försvårade lodjursjakten, som oftast förverkligas genom att man med hjälp av snöspår söker och ringar in lämpliga lodjursindivider. Av de beviljade lodjurslicenserna i Nyland användes 86 %. Om man ser till den verkligt korta snötäckta perioden är licensernas användningsprocent hög, vilket tyder på att lodjurspopulationen i landskapet är hög. Även Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning om Nylands lodjursstam ökade från tidigare år.

Den lodjursjakten som är möjlig med dispenserna har en viktig roll i skötseln av lodjursstammen. Jakten ökar lodjurstammens sociala godkännande och ökar lodjurets människoskygghet, minskar vilthushållningens olägenheter och minskar antalet lodjur där stammen är som tätats. I Nyland observerades många lodjur som rörde sig i närheten av bosättning. Man försöker rikta jakten på lodjur till individer som rör sig nära bosättning eller till andra individer som orsakar problem.

En tät lodjursstam försvagar vilthushållningens förutsättningar speciellt genom jakten på små hjortdjur. Speciellt rådjurets avskjutningshållbarhet har rasat i hela Nyland efter det att antalet lodjur har ökat. Man har även varit tvungen att sluta vitsvanshjortsjakten har på några ställen. Den population av dovhjortar som finns i Hyvinge har inte tålt jakt på många år.

Jakttiden för lodjur upphörde i slutet av februari.

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi