Siirry sisältöön

Dispenser för icke fredade fåglar

Du kan ansöka om dispens av Finlands viltcentral för att förhindra skador orsakade av icke fredade fåglar under våren och sommaren. Ansökningarna görs i tjänsten Oma riista.

Vi rekommenderar att ansökningen lämnas in 2–2,5 månader innan dispenstiden börjar. Gör ansökningen omsorgsfullt enligt anvisningarna så slipper vi ytterligare utredningar. Innan ett positivt dispensbeslut får verkställas ska man i regel vänta under en besvärstid på 30 dagar.

Fåglarna som fälls med dispensen ska anmälas till viltcentralen. God praxis är att rapportera den årliga avskjutningen så fort dispenstiden har löpt ut och senast vid årsskiftet om dispensen är flerårig. Anmälningen ska göras även om dispensen inte har använts eller inga fåglar blev fällda.

Anvisningarna för ifyllandet av dispensansökningen finner du på viltcentralens webbplats.