Siirry sisältöön

Rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat

Rauhoittamattomien lintujen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn kevät- ja kesäaikana voi hakea poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Luvat haetaan Oma riista -palvelussa.

Poikkeuslupa voi tulla kyseeseen, mikäli vahingot ovat merkittäviä eikä niiden estämiseksi ole muita tyydyttäviä ratkaisuja. Jos vahingot ovat ennakoitavissa, kannattaa poikkeuslupahakemus tehdä hyvissä ajoin.

Suurin osa rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupapäätöksistä tehdään alkuvuodesta, jolloin hakemusten käsittely voi ruuhkautua.  Suomen riistakeskus suosittelee hakemuksen jättämistä 2–2,5 kuukautta ennen haetun poikkeuslupa-ajan alkua. Hakemus tulee laatia huolellisesti annettua ohjeistusta noudattaen, jotta vältytään aikaa vieviltä lisäselvityksiltä. Ennen myönteisen poikkeuslupapäätöksen täytäntöönpanoa on pääsääntöisesti odotettava 30 päivän valitusaika.

Poikkeusluvan nojalla saadusta saaliista tulee tehdä ilmoitus Suomen riistakeskukselle. Hyvä käytäntö on raportoida vuotuinen saalis heti poikkeuslupa-ajan päättymisen jälkeen, ja viimeistään vuoden vaihtuessa, mikäli kyseessä on monivuotinen lupa.  Saalisilmoitus on tehtävä myös silloin, jos poikkeuslupaa ei ole hyödynnetty tai saalista ei ole tullut.

Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen.