Siirry sisältöön

Ansökan om jaktlicens för hjortdjur börjar i dag

Hjortdjurslicenser kan ansökas från Finlands viltcentral via tjänsten Oma riista från och med den 1 april 2020. Ansökan kan sparas som utkast och kompletteras senare. Ansökan ska lämnas in senast den 30 april 2020. Finlands viltcentral rekommenderar att ansökan görs elektroniskt. Försenade ansökningar behandlas inte.

 Elektronisk ansökan via Oma riista-tjänsten görs enligt anvisningarna. Villkoren i anknytning till ansökan för att jaktlicensen ska beviljas, ikraftvarande allmänna anvisningar samt ansökningsprocessen kan du läsa om här.

Jaktföreningar och jaktsällskap som ansöker om jaktlicenser rekommenderas ta del av de regionala stamuppskattningarna samt rapporterna om hjortdjursbyte och hjortdjursobservationer som publiceras i tjänsten Oma riista. För planeringen av det kommande jaktbehovet på lokalnivå är det viktigt att granska jaktvårdsföreningens och älgförvaltningsområdets hjortdjurssituation samt beskattningsplanerna. Den sökande fattar självständigt beslut om det antal licenser som söks.

Forststyrelsen har uppdaterat gränserna för statens älgjaktsområden i beredningsskedet för besluten om områdestillstånd. Den sökande ska uppdatera de områden som Forststyrelsen har beviljat i Oma riista-tjänsten innan ansökan om jaktlicens lämnas in.  Kom ihåg att kontrollera separata statsägda områden som Forststyrelsen eventuellt har beviljat och fylla i dem i jaktlicensansökan enligt anvisningarna.

Ytterligare anvisningar för jaktlicensansökan finns på videon

Oma riista-rådgivningen hjälper vardagar kl. 12.00 – 16.00, tfn 029 431 2111, e-post oma@riista.fi