Siirry sisältöön

Ändringar i jakttiderna för räv, grävling, rapphöna, orre och mufflonfår

Genom beslut av statsrådet har jakttiden för flera viltarter ändrats. Ändringen trädde i kraft den första november. För räv och grävling kortas jakttiden av medan jakttiden för rapphöna och mufflonfår blir längre. Toppjakt på orrtuppar i januari blir eventuellt tillåtet, men i vinter kommer den här jakten att vara förbjuden eftersom stammen är svag.

Enligt ändringen i jaktförordningen är jakttiden för räv 1.8-30.4 i landskapet Lappland. I övriga delar av landet är jakttiden för räv 1.8-14.4, dvs tiden är förkortad med ett par veckor.

Den nya jakttiden för grävling är 1.8-31.3.

Notera att sommarjakten 1.5-31.7 efter räv och grävling inte längre är tillåten i någon som helst form.

Ingen toppjakt på orrtuppar i januari 2015?

Den allmänna jakttiden för orre ändras för orrtupparnas del så, att toppjakt blir lovligt 1-20 januari i vissa regioner.

Januarijakt på orrtupp blir lovligt i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland utom i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

Eftersom orrstammen är svag blir det av allt att döma knappast någon toppjakt på orre i januari. Jord- och skogsbruksministeriet har befogenheter att begränsa eller förbjuda jakten och i skrivande stund bereds för orrtupparna ett beslut om begränsning av jakttiden i januari 2015.

Ändringen i jakttiderna öppnar dock för möjligheten att toppjakt i januari kan bli verklighet längre fram. Förutsättningen för att januarijakt efter orrtupp ska bli tillåtet är att triangelinventeringarna regionalt avkastar tillräckligt med information, och den här biten borde jägarna nu ta hand om.

Förlängd jakttid för rapphöna och mufflonfår

Jakten efter mufflonfår börjar den första augusti och förlängs i slutändan till den sista januari.

Ändringen har redan trätt i kraft. Tidigare var jakten tillåten till sista november.

Jakttiden för rapphöna kommer hädanefter att vara 1.9-31.10. Jakttiden förlängs alltså i början med nio dagar. I Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten kommer rapphönan att vara licensfri 1.9-31.10, men i övriga delar av landet kommer jakten fortsättningsvis att kräva licens av Finlands viltcentral.