Siirry sisältöön

Tag: räv

Ändringar i jakttiderna för räv, grävling, rapphöna, orre och mufflonfår

Genom beslut av statsrådet har jakttiden för flera viltarter ändrats. Ändringen trädde i kraft den första november. För räv och grävling kortas jakttiden av medan jakttiden för rapphöna och mufflonfår blir längre. Toppjakt på orrtuppar i januari blir eventuellt tillåtet, men i vinter kommer den här jakten att vara förbjuden eftersom stammen är svag.