Instruktioner för användning av Oma riista -tjänsten

Oma riista

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion – lämna in ditt förslag.

Trafikant, se upp för hjortar!

Vanligen sätter sig hjortarna i rörelse då kvällen skymmer, vilket under senhösten dessutom inträffar vid samma tidpunkt tillsammans med den livligaste pendeltrafiken. Varje hjort som fälls redan i början av perioden minskar kollisionsrisken mot slutet av hösten under den värsta kollisions-tiden.

Alla nyheter