Instruktioner för användning av Oma riista -tjänsten

Oma riista

Oma riista -webbutbildningar

Naturresursinstitutet ordnar i samarbete med Finlands viltcentral Oma riista -webbutbildningar för kontaktpersonerna i de jaktföreningar och -sällskap som jagar älg, älgjaktledarna samt älglicensmottagarna.

Jakten på sjöfåglar börjar

Jakten på sjöfågel börjar lördagen den 20 augusti klockan 12:00. Jakten ska inriktas på andarter som det finns rikligt av och vars stammar har varit i en gynnsam utveckling såsom gräsänder, krickor och knipor.

Alla nyheter