Instruktioner för användning av Oma riista -tjänsten

Oma riista

Skogshönsfåglarna inventeras ovanligt tidigt

Sommarinventeringen av vilttrianglarna ordnas i år 23.7–2.8.2016. Skogshönsfågelstammarna följs upp genom sommarinventeringen av vilttrianglarna. Utgående från inventeringsresultaten avgörs höstens tider för jakt på skogshönsfåglar.

Internationella gäster med på jakten

Varje år kommer ett par tusen utländska jägare till Finland. En jägare som kommer till Finland behöver förutom ett ikraftvarande jaktkort även ett jakttillstånd och eventuellt ett skjutprovsintyg samt tillstånd att föra in vapen eller hund i landet.

Dispenserna för jakt på brunbjörn 32 stycken fler än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 113 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar lördagen den 20 augusti. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 70 brunbjörnar.

Alla nyheter