Instruktioner för användning av Oma riista -tjänsten

Oma riista

Jagar du säl? Svara på vår enkät!

Vi samlar in information om säljakten på Finska viken i ett samarbete mellan Forststyrelsen, Finlands viltcentral och Finlands jägareförbund. Enkäten är öppen 1-6.31-8.2016.

Alla nyheter