Instruktioner för användning av Oma riista -tjänsten

Oma riista

Skador orsakade av bäver går att undvika

Den långa jakttiden på bäver gör det möjligt att inrikta jakten på så sätt att man undgår allvarliga skador. Det här förutsätter en året runt uppföljning av det potentiella skadeområdet.

Alla nyheter