Siirry sisältöön

Vinterutfodringen av vilt fortsätter hela vintern

Då vintern närmar sig vissnar naturen ner och djurens näringstillgång försvåras. Det är skäl att starta vinterutfodringen av djuren innan snön kommer, så att de hittar utfodringsplatserna och deras organismer hinner anpassa sig till den näring som erbjuds. En utfodring som har påbörjats måste fortsätta hela vintern, ända tills snön har smält. Med en rätt placerad utfodringsplats kan man också minska de skador som förorsakas jord- och skogsbruket samt trafiken.

Små hjortdjur, som dovhjort, vitsvanshjort och rådjur, är typiska objekt för vinterutfodring. Också skogshare och fälthare samt viltfåglarna fasan och rapphöna kommer gärna till den utfodring som erbjuds. Utfodringsplatsen ska väljas enligt djurens naturliga levnadsområden, och platser i närheten av livligt trafikerade vägar ska undvikas. Vid valet av utfodringsplats är det också skäl att tänka på att djuren inte ska behöva korsa sådana vägar då de tar sig från sina daglegor. Man måste alltid ha markägarens tillstånd för att upprätthålla en utfodringsplats. Utfodring på en gårdsplan leder till att djuren blir tama, vilket kan orsaka bland annat trafikolyckor.

 

Med mångsidig näringstillgång tryggas djurens välbefinnande

Det som blir över av höstens äppelskörd används vid viltutfodringen och även rotsaker, potatis och foderbetor duger bra åt däggdjuren. Därtill serveras spannmål, som till exempel havre, och helst klöverrikt hö. Till viltfåglar ges spannmål samt grus för matsmältningen. I närheten av utfodringsplatser för fåglar måste det finnas buskage eller annan skyddande växtlighet, där fåglarna kan ta skydd då fara hotar. Också småfåglarna har nytta av viltutfodringsplatserna.

Möglig eller på annat sätt skämd näring ska inte ges till djuren. Det är också tveksamt om man ska ge till exempel gammalt bröd eller gamla bullar, som innehåller bland annat jäst. Dessa kan orsaka allvarliga matsmältningsstörningar och att djuret dör. Renligheten vid utfodringsplatsen har betydelse för djurens hälsa och då man utfodrar på marken ska man flytta platsen lite varje gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare information

Marko Muuttola, viltplanerare, Finlands viltcentral Södra Tavastland

tfn 029 431 2117