Siirry sisältöön

Viltvänligt skogsbruk intresserar skogsägarna

Med en enkät undersöktes skogsägarnas inställning till viltvänligt skogsbruk. Skogsägarna är intresserade av ämnet, men det lilla utbudet av tjänsterna bromsar upp det praktiska förverkligandet. Av yrkesfolket inom skogsbruket vill nästan alla främja viltvänligt skogsbruk i sitt arbete.

Viltvänligt skogsbruk är skötsel av ekonomiskogar, där man tar skogshönsfåglar i beaktande. Målet är att erbjuda rikligt med näring och skydd åt fåglarna.

Av skogsägarna svarade närmare 61 procent att de är intresserade av att utöva viltvänligt skogsbruk i sina egna skogar. Verksamheten verkar ha ökat sin popularitet. En relativt stor andel (omkring 40 %) av de svarande hade erfarenheter av viltvänligt skogsbruk på sina ägor.

Majoriteten av skogsägarna kunde inte uttala sig angående utbudet av tjänster, eller trodde, att det inte fanns något utbud. Största delen av skogsägarna, till och med 84 procent, svarade att de blivit utan den till viltvänligt skogsbruk hörande utbildning eller rådgivning.

–För att reparera situationen ser det ut som att det krävs att mera omfattande tjänster för ett viltvänligt skogsbruk erbjuds. Skogsägarna lyssnar nog, säger Pia Ikonen som gjort undersökningen.

Hos skogsfackmännen beredvillighet för viltvänligt skogsbruk

I undersökningen utreddes även åsikterna och erfarenheterna från viltvänligt skogsbruk hos skogsbrukssektorns aktörer. Nästan alla skogsbrukssektorns aktörer svarade att de i det egna arbetet ville främja viltvänligt skogsbruk och över 88 procent trodde att viltvänligt skogsbruk och främjandet av det hörde till deras arbetsuppgifter.

–Den allmänna inställningen till viltvänligt skogsbruk var positiv, vilket gläder Marko Svensberg, specialplanerare vid Finlands viltcentral. Förhoppningsvis svarar skogsbruksföretagen på sina kunders och fackmännens önskemål och utvecklar sina tjänster för viltvänligt skogsbruk, fortsätter Svensberg.

Undersökningen verkställdes år 2017 som ett pro gradu-arbete vid Östra Finlands universitet vid avdelningen för forstvetenskap. Kontaktuppgifterna som användes i enkätundersökningen fick man från Finlands skogscentral. På enkäten svarade 425 skogsägare och 480 skogsbruksaktörer.

 

Tilläggsinformation:

Mirja Rantala kommunikationsplanerare, Finlands viltcentral tel. 029 431 2125

Piia Ikonen forskare, Östra Finlands universitet tel. 050 496 1402