Siirry sisältöön

Viltobjekt visas nu i e-tjänsten MinSkog.fi

Viltobjekt i hela landet kan nu ses i e-tjänsten MinSkog.fi, som upprätthålls av Finlands skogscentral. Med informationen kan skogsägarna ta hänsyn till skogshönsfåglar och andra vilda djur i skogsbruket. Skogsägarna kan be aktörerna som de anlitar att ta hänsyn till viltobjekt till exempel när de planerar avverkningar.

Viltobjekten i e-tjänsten MinSkog.fi betyder inte att där med säkerhet finns skogshönsfåglar, utan tjänsten visar områden som passar som livsmiljöer för skogshönsfåglar.

– Skogshönsfåglar och annat småvilt trivs i skogar där det finns ett skyddande buskskikt och ett varierande trädbestånd. Där bör också finnas födoplatser, till exempel torvmarker och bärställen, säger applikationskoordinatorn Mikko Kesälä vid Finlands skogscentral.

Viltobjekten visas i rasterform i MinSkog.fi, det vill säga som rutor på 16 m x 16 m. Skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen kan se i tjänsten var viltobjekten finns i ett skogsområde. Man kan också välja att se viltobjekt i en större skala på en karta över hela landet.

Kvaliteten på undervegetationen kan inte beaktas i materialet, och därför rekommenderas det att man också kontrollerar objektet i terrängen. Förhoppningen är att materialet ska uppmuntra till en hållbar användning av skogen och göra det lättare att ta hänsyn till småviltet i skogsbruket.

Skogsägare som är inloggade i MinSkog.fi hittar informationen om viltobjekt under fliken ’Fastigheter och kartor’, i punkten ’Övrigt material’.

Råd i viltvänligt skogsbruk

Metoderna för viltvänligt skogsbruk är frivilliga och lätta att tillämpa, och de står inte i vägen för lönsam virkesproduktion. Det viktiga är att erbjuda småviltet föda och skydd. I den nya guideboken för viltvänlig skogsvård, Riistametsänhoidon opas, finns råd om hur man vårdar viltobjekt. Guideboken finns  att läsa på webbadressen www.riistametsa.fi.

– Viltvänlig skogsvård passar bra i vanlig ekonomiskog och i nästan alla av skogens utvecklingsstadier. På viltobjekten som syns i e-tjänsten MinSkog.fi lönar det sig absolut att använda viltvänliga skogsvårdsmetoder, säger specialplaneraren Janne Miettinen vid Finlands viltcentral.

Viltobjekten och guideboken har producerats av Finlands viltcentral och Finlands skogscentral i ett gemensamt projekt. Projektet är en del av METSO-programmet, och det finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.