Siirry sisältöön

Viltobjekt införs i tjänsten MinSkog.fi

Finlands skogscentral börjar lägga ut information om potentiella viltobjekt för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten MinSkog.fi visar om det finns särskilt gynnsamma områden för småvilt på den egna skogsfastigheten. Materialet publiceras till en början för pilotområdena Björneborg, Kuopio, Pudasjärvi och Sodankylä.

Tjänsten MinSkog.fi har utökats med information om skogsområden som kan tänkas lämpa sig för småvilt, särskilt skogshönsfåglar. Materialet har tagits fram på basis av rasterrutor (16 m x 16 m) som skogsägarna och skogsaktörerna kan använda för att kontrollera om det kan förekomma viltobjekt inom en figur. Viltobjektens antal och läge kan också granskas på ett allmänt plan när kartbilden är öppnad i stor skala.

Teoriunderlaget för kartläggningen bygger på information om skogshönsfåglarnas livsmiljöer. Tillräckligt gamla skogar med mångsidiga bestånd, en skiktad struktur och många arter framhävs i det här sammanhanget. Därmed ligger de flesta viltområdena i Södra och Östra Finland.

– Viltskogsvård som gynnar hönsfåglar lämpar sig för nästan alla ekonomiskogar, men särskilt bra för sådana objekt som lyfts fram i tjänsten, berättar specialplanerare Janne Miettinen vid Finlands viltcentral.

Hur ska jag förhålla mig om materialet visar att det finns viltområden på min fastighet?

Materialet beskriver att det finns potentiella livsmiljöer för vilt i skogen eller en del av den. Vi hoppas att informationen ska öka intresset för metoderna inom viltskogsvård. Om metoderna blir allmännare kommer kvaliteten på ekonomiskogarna att förbättras med hänsyn till skogshönsfåglarnas livsmiljöer. Skogsägare kan be om hjälp med att bevara och vårda viltområdena, till exempel i anslutning till planering av avverkningar.

– Materialet säger inte med säkerhet att det finns fåglar i området. Det visar bara sådana områden som lämpar sig för skogshönsfåglar och annat småvilt. Materialet är miljöinformation om ekonomiskogar som uppmuntrar till viltskogsvård. Det används inte för planeringen av skyddsområden i skogar och förpliktar inte markägarna på något sätt, preciserar projektchef Mikko Kesälä vid Finlands skogscentral.

Finlands viltcentral och Finlands skogscentral har producerat informationen om viltobjekt har tagits fram inom ramen för ett gemensamt projekt. Projektet är en del av METSO-programmet och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Skogscentralen och Viltcentralen anordnar också utbildning i viltskogsvård för skogsfackmän och entreprenörer. De bandade webbföreläsningarna kan ses på Skogscentralens Youtube-kanal.”