Siirry sisältöön

Vi söker en specialplanerare

Finlands viltcentral lediganslår en befattning som specialplanerare.

Till verksamhetsområdet hör landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten och speciellt området som avses i 8 § i JL.

Specialplaneraren främjar på sitt verksamhetsområde verkställandet och utvecklingen av hållbar vilthushållning, stödet av jaktvårdsföreningarnas verksamhet, verkställandet av viltpolitik och samarbetet med intressentgrupper samt svarar för skötseln av särskilt fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Förutom ovan avsedda uppgifter hör till specialplanerarens uppgifter att delta i riksomfattande uppgifter och projekt som främjar vilthushållningen samt internationella uppgifter enligt särskild överenskommelse.

För skötsel av uppgiften förutsätts

 • högre högskoleexamen, gärna inom ett naturresursområde
 • god kännedom om vilthushållning och jakt inklusive särdragen för området som avses i 8 § i JL
 • utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga färdigheter i svenska
 • färdigheter i engelska
 • förhandlingsfärdigheter och samarbets- och interaktionsförmåga
 • beredskap till flexibla arbetstider och resor i Finland, vid behov även konferensresor i utlandet
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Befattningens lönevillkor fastställs enligt gällande kollektivavtal för branschen och befattningen ska tas emot senast den 1 april 2015. Befattningens stationeringsplats är i första hand Finlands viltcentrals regionkontor i Rovaniemi.

Till Finlands viltcentral adresserade ansökningar ska inlämnas senast den 19 december 2014 kl. 16.00 i första hand elektroniskt till adressen: kirjaamo (ät) riista.fi eller i andra hand till adressen: Finlands viltcentral/Registraturen, Fantsvägen 13-14, 00890 Helsingfors. Märk kuvertet: Specialplanerare, området enligt 8 § i JL.

Extra information

Nurmi, Jarkko

 • Chef för vilthushållning
 • 029 431 2105
 • jarkko.nurmi@riista.fi

Härkönen, Sauli

 • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
 • 029 431 2104
 • sauli.harkonen@riista.fi