Siirry sisältöön

Vargtelefonen flyttar till nätet

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har utarbetat en karttjänst, som ersätter den traditionella vargtelefonen. Via den nättjänst som är öppen för allmänheten kan man granska var de sändarmärkta vargarna har befunnit sig vid senaste lokalisering.

Nättjänsten uppfyller de viktigaste önskemålen hos användarna av vargtelefonen: tjänsten fortsätter även efter årsskiftet fram till slutet av jaktsäsongen, den är öppen dygnet runt och lokaliseringsuppgifterna uppdateras fyra gånger snabbare än i vargtelefonen. Målet är att lokaliseringsuppgifterna om varje varg uppdateras med sju timmars mellanrum i tjänsten. En förutsättning för detta är att djuret befinner sig i ett så öppet landskap att lokaliseringen lyckas vid lokaliseringstidpunkten. Dessutom ska djuret befinna sig inom GSM-täckningsområdet för att sändaren ska kunna skicka lokaliseringsuppgifter. Om lokaliseringen är över två veckor gammal meddelar tjänsten om detta.

Djurets exakta position anges inte i nättjänsten, utan Finland har delats in i rutor på 10 x 10 kilometer. I tjänsten visas det i vilken ruta den märkta vargen har befunnit sig vid senaste lokalisering.

Tjänsten fungerar också med mobilapparater.

Vargtelefonen har i synnerhet utnyttjats av jägare som har jagat med hund på hösten och i början av vintern under 2004, 2005, 2011 och 2012. Via telefonen har jägarna haft möjlighet att fråga om en märkt varg har rört sig i området under den senaste tiden. Uppföljningsuppgifterna om märkningarna har utnyttjats för att minska de skador som vargar orsakar för hundar.

Länk till tjänsten: http://pantaseuranta.rktl.fi

Nyheten på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets sidorna