Siirry sisältöön

Väcker viltorienterad skogsvård skogsägarnas intresse?

Det nationella projektet Riistametsä (Viltskogen) främjar bevarandet av stammarna av skogshönsfåglar och skogsgäss samt säkrar skogens mångfald och framtida jaktmöjligheter. Nu undersöker vi markägarnas intresse för viltvänlig skogsvård och villighet att delta i projektet Riistametsä.

Syftet med projektet Riistametsä, som enligt planerna startar år 2016, är att främja vilt- och naturorienterad skogsvård och restaurering av habitat samt att skapa ett täckande nätverk av modellobjekt på privata marker. Vi ber skogsägarna att senast i slutet av augusti berätta för oss vad de anser om viltvänlig skogsvård och om de vill erbjuda skogsmark eller dikade myrar som modellobjekt för projektet Riistametsä.

Finlands viltcentral tillsammans med UPM Kymmene Oyj, Finlands Skogscentral och Naturresursinstitutet ansöker om EU:s Life+ -finansiering för att verkställa projektet Riistametsä. Enligt den respons som har kommit från Europeiska kommissionen, finns det misstankar om att skogsägarna inte är intresserade av att delta i projektet.

– Med enkäten strävar vi efter att påvisa markägarnas intresse för ämnet och övertyga finansiärerna om projektets nödvändighet, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Mikko Alhainen.

Genom att svara på enkäten om viltvänlig skogsvård kan skogsägarna ge värdefull information om hur mycket efterfrågan på viltvänlig skogsvård det finns bland markägarna. Vi ber även skogsägarna att meddela om habitatobjekt som är i behov av restaurering. Som modellobjekt lämpar sig vanlig ekonomiskog som inom de närmaste åren är i behov av skötsel. Till exempel plantskog eller odlad skog är bra modellobjekt. För projektet behövs också habitatobjekt som är i behov av restaurering, som till exempel ripmyrar. I detta skede är meddelanden om modellobjekt inte bindande. Om projektet får finansiering väljer Finlands viltcentral tillsammans med sina partner de lämpligaste modellobjekten bland förslagen.

Enkäten om viltvänlig skogsvård (till och med 31.8.2015)

Bild: Marko Svensberg / Finlands viltcentral

Extra information

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi