Siirry sisältöön

Innostuvatko metsänomistajat riistapainotteisesta metsänhoidosta?

Valtakunnallisella Riistametsä-hankkeella edistetään metsäkanalintu- ja metsähanhikantojen säilymistä sekä turvataan metsäluonnon monimuotoisuutta ja tulevaisuuden metsästysmahdollisuuksia. Nyt selvitämme maanomistajien kiinnostusta riistametsänhoitoon sekä halukkuutta osallistua Riistametsä-hankkeeseen.

Ensi vuonna alkavaksi suunnitellun Riistametsä-hankkeen tavoitteena on edistää riista- ja luontopainotteista metsänhoitoa, elinympäristökunnostuksia sekä toteuttaa kattava mallikohdeverkosto yksityismailla. Pyydämme metsänomistajia kertomaan meille elokuun loppuun mennessä, mitä mieltä he ovat riistametsänhoidosta ja haluavatko he tarjota metsäkuviota tai ojitettua suota Riistametsä-hankkeen mallikohteeksi.

Suomen riistakeskus yhdessä UPM Kymmene Oyj:n, Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa hakee Euroopan unionin Life+ -rahoitusta Riistametsä-hankkeen toimeenpanoon. Euroopan komissiosta saadussa palautteessa epäillään, etteivät metsänomistajat ole innostuneita osallistumaan hankkeeseen.

— Kyselyllä pyrimme osoittamaan maanomistajien kiinnostuksen aihetta kohtaan ja saamaan rahoittajat vakuuttuneiksi hankkeen tarpeellisuudesta, kertoo Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen.

Vastaamalla Riistametsänhoito-kyselyyn metsänomistajat voivat antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka paljon kysyntää riistametsänhoidolle maanomistajien keskuudesta löytyy. Pyydämme myös ilmoittamaan kunnostustarpeessa olevia elinympäristökohteita. Mallikohteeksi soveltuu tavanomainen talousmetsä, jossa on lähivuosina hoitotarvetta. Esimerkiksi taimikko tai kasvatusmetsä on hyvä mallikohde. Hankkeeseen etsitään myös kunnostamistarpeessa olevia elinympäristökohteita, esimerkiksi riekkosoita. Kohde-esitysten antaminen ei ole tässä vaiheessa sitovaa. Mikäli hanke saa rahoituksen, valitsee Suomen riistakeskus kumppaneineen ehdotuksista sopivimmat mallikohteet.

Kysely riistametsänhoidosta (31.8.2015 asti)

Kuva: Marko Svensberg / Suomen riistakeskus

Lisätietoja

Alhainen, Mikko

  • Erikoissuunnittelija
  • Kansainvälinen yhteistyö, hankkeet sekä riistaelinympäristöjen tuet
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi